Izsludināta iepirkuma procedūra Rietumu ielas būvniecībai no Rīgas līdz Daugavpils ielai

19.07.2018.

2018. gada 19. jūlijā tika izsludināta iepirkuma procedūra Rietumu ielas būvniecībai no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos (Identifikācijas numurs PND 2018/20AK ERAF). Atklātā konkursa piedāvājumu iesniegšanas datums 2018. gada 10. augusts. Rietumu ielas būvdarbi tiks veikti  Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 ”Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Projekta vispārējais mērķis – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Preiļu novada attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Preiļu novada esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt komersantu konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, līdz ar to arī veicināt potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

Projekta plānotās aktivitātes: 1. Rietumu ielas izbūve. 2. Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā.

Projekta koordinatore
S.Meļko

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.