Preiļu novads veiksmīgi piedalījies Dziesmu un deju svētkos

11.07.2018.

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Preiļu novadu pārstāvēja 13 kolektīvi:

 • Preiļu 1. pamatskolas deju kopa “Gaida”, vadītāja Gaida Ivanova,
 • Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra  deju kopa “Gaida”, vadītāja Gaida Ivanova, repetitors Viktorija Kondratjeva,
 • Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra  deju kopa “Dancari”, vadītāja Ilze Broka,
 • Preiļu novada Kultūras centra deju kopa “Talderi”, vadītāja Silvija Kurtiņa,
 • Preiļu novada Skolotāju koris “Latgale”, diriģents Edgars Znutiņš,
 • Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestris, vadītāji – Oļegs Koļesņičenko, Jānis Livdāns,
 • Preiļu novada Kultūras centra vīru vokālais ansamblis, vadītājs Alberts Vucāns,
 • Preiļu novada Kultūras centra senioru vokālais ansamblis “Kaļinuška”, vadītāja Svetlana Stepanova,
 • Preiļu novada Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Rjabinuška”, vadītāja Svetlana Stepanova,
 • Preiļu novada Kultūras centra folkloras  ansamblis “Leiči”, vadītājs Romualds Kairāns,
 • Saunas pagasta folkloras ansamblis “Naktineica”, vadītāja Anita Fedotova,
 • Pelēču pagasta folkloras ansamblis “Pelēči”, vadītājs Romualds Kairāns,
 • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Kultūras centra folkloras kopa “Rūtoj”, vadītāja Ilze Rožinska.

Kopā ar preiliešiem svētkus kuplināja vieskolektīvs no Korejas, kura sastāvā muzicēja un dejoja 17 dalībnieki.

Raitu Preiļu novada kolektīvu darbu svētkos nodrošināja organizatoru-koordinatoru grupa, kurā darbojās Kultūras centra pārstāvji: Guntis Skrimblis, Ināra Urča, Marija Lāce, Māra Pudnika, Aivars Indrikovs, medmāsa Antonija Malnača, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve Elita Kresse un tulks Zane Goiževska.

Visas nedēļas garumā kolektīviem palīdzēja to pavadošās personas: Ieva Babre, Lolita Adamoviča, Inita Pokšāne, Ilmārs Madelāns, Sanita Bogdanova un Kristina Sauliša.

Dalībnieku nokļūšanu mēģinājumu un koncertu vietās nodrošināja šoferi: Ainārs Kivriņš, Gunārs Spīķis, Andrejs Džeriņš, Jānis Sondors, Valērijs Danivs, Vasilijs Leščovs, Artūrs Čodars, Valdas Martinkus, Aivars Strods, Jānis Sparāns, Guntis Reinis, Georgijs Kovaļkovs un Andris Kurms.

7. jūlijā pateicībā par ieguldīto darbu Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pasniedza Dziesmu un deju svētku suvenīrus kolektīvu vadītājiem, organizatoru – koordinatoru grupas dalībniekiem, pašdarbības kolektīvus pavadošajām personām un šoferiem.

Savukārt XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki pateicas pašvaldībai par finansiālu nodrošinājumu un iespēju piedalīties šajā grandiozajā un brīnišķīgajā Latvijas valsts simtgades pasākumā.

Sakām ‘paldies’ ikvienam, kurš atbalstīja un bija kopā ar Preiļu novada pārstāvjiem!

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2018.