Vasaras saulgriežu ceļojums

10.07.2018.

Tuvojas Latvijas valsts simtgades svētki. Tā kā ikviens Latvijas cilvēks ir aicināts iesaistīties svētku veidošanā, Preiļu novada Pensionāru biedrība savu vasaras  ekskursiju veltīja šai tēmai.

Preiļu novada aktīvākajai pensionāru grupai dota iespēja apmeklēt vietu, kur tiek lemts par Latvijas valsts likteni, tās labklājību un drošību. Tas ir Latvijas Republikas Saeimas nams.

 Šobrīd, kad valstsvīri ir devušies vasaras brīvdienās, lielā rosība ir pieplakusi. Taču daļa deputātu joprojām risina valstij svarīgus jautājumus. Mūsu novada izvirzītais Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, kā vienmēr smaidīgs un laipns, sagaida ekskursantu grupu un dod iespēju apskatīt Saeimas namu no iekšpuses. Grupa tiek iepazīstināta ar svarīgākajām telpām, kurās notiek deputātu ikdienas darbs. Sēžu, jeb balsošanas zāle, atbilstoši parlamenta vajadzībām, veidota amfiteātra plānojuma veidā. Preprezentācijas telpās ir skatāmas Saeimas prominento viesu dāvanas.

 Ekskursantu  grupa apmeklēja arī Doma laukumu, Rīgas Svētā Pētera baznīcas laukumu un Rātslaukumu.

Mājupceļā grupa apmeklēja Likteņdārzu, kur ļoti zinošas un savā darbā ieinteresētas ģides pavadībā izstaigāja svarīgākos celiņus un takas, un klausījās izsmeļošā un interesantā stāstījumā.

Likteņdārzs ir ainavu arhitektūras ansamblis uz Daugavas salas Koknesē, kas tiek veidots kā tautas dāvana Latvijas Republikas 100. gadu jubilejai un ir vieta, kur sastopas pagātne, tagadne un nākotne. Vieta visu to Latvijas iedzīvotāju piemiņai, ko Latvija zaudēja 20. gadsimtā – to, kas krituši karos, represēti, bijuši spiesti doties trimdā vai citādi cietuši savu politisko uzskatu dēļ. 11. novembrī Likteņdārzā tiek aizdedzinātas svecītes brīvības cīņās kritušo piemiņai.

Tālākais ceļš ekskursantu  grupu aizved uz Pļaviņu novadu, maiznīcu “Liepkalni”, kas atrodas Daugavas krastā. Tā apvieno ceptuvi, veikalu un kafejnīcu. Te tiek ražoti vairāki desmiti maizes veidi, cepumi, tortes, kūkas un smalkmaizītes. Turpat var izbraukt ar Vikingu kuģi pa Daugavu un priecāties par skaistajiem dabas skatiem. Netālu no Gostiņiem mēs varējām apjūsmot skatu vietā, kur Aiviekstes upe ietek Daugavā.

Noguruši, bet laimīgi atgriezāmies mājās un esam personīgi pateicīgi 12.Saeimas deputātam Aldim Adamovičam, Preiļu novada domei par iedalīto transportu, Sabiedrisko attiecību speciālistei Maijai Paeglei par noorganizēto ekskursiju uz Saeimu un Preiļu  novada Pensionāru biedrības priekšsēdētājas vietniecei Marijai Briškai par interesantu un labi organizētu pasākumu, un iespēju iepazīt mūsu Latvijas nozīmīgākās un skaistākās vietas.

Valentīna Kudiņa

Pēdējās izmaiņas: 10.07.2018.