Preiļu novada dome izsludina konkursu uz Pelēču pamatskolas direktora amatu uz nenoteiktu laiku

06.07.2018.

Preiļu novada dome
Reģ. Nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
izsludina konkursu
uz Pelēču pamatskolas direktora amatu uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
  • iemaņas darbā ar datoru;
  • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos.

Uz pretendentiem/-ēm neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Iesniedzamie dokumenti:

  • motivēta pieteikuma vēstule;
  •  īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
  •  izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
  •  skolas attīstības vīzija (viena A4 lapa).

Dokumenti pretendentiem/-ēm jāiesniedz līdz 2018.gada 03.augustam plkst.15.00 Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā), Raiņa bulvārī 24, Preiļos, vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lv, ar norādi „Pieteikums Pelēču pamatskolas direktora amata konkursam”.

Konkursa nolikums (PDF)

Papildu informācija pa tālruni: 29297976

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.