Jau jūlijā trūcīgajiem un aizbildņiem iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

05.07.2018.

Lai vecākiem savlaicīgi būtu iespēja sarūpēt nepieciešamās lietas mācībām, Preiļu novada Labklājības pārvalde aicina Preiļu novada trūcīgās ģimenes un aizbildnībā nodoto bērnu likumiskos pārstāvjus sākot ar jūliju pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei. Jau daudzus gadus pašvaldība sniedz materiālo palīdzību vienām no sociāli mazaizsargātākajām iedzīvotāju grupām – trūcīgajiem un aizbildņiem, piešķirot vienreizēju pabalstu 40 eiro apmērā vienam skolēnam.

Atbilstoši Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”, „tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušai ģimenei, kurai ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kuras bērns (bērni) apmeklē kādu no Preiļu novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, kā arī aizbildnībā nodotam bērnam, ja par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Preiļu novada Bāriņtiesa”. Iesniegumam jāpievieno izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīts, ka bērns mācās vai uzsāks mācības konkrētajā izglītības iestādē. Ja pēc pabalsta saņemšanas skolēns mācības uzsāk citas pašvaldības izglītības iestādē, pabalsts mēneša laikā ir jāatgriež. Ikviens, kas atbilst kādai no augstāk minētajām sociālajām grupām, aicināts griezties Labklājības pārvaldes 1.kabinetā (pagastu iedzīvotāji – pie sociālā darbinieka). Iesniegumu pieņemšana ilgs līdz septembra beigām. Aizvadītajā gadā minētais pabalsts ticis piešķirts 28 ģimeņu 43 bērniem.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos
 Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 05.07.2018.