Dalīti vākto atkritumu laukumos lielgabarīta atkritumus un būvgružus izmest ir aizliegts!

05.07.2018.

Diemžēl Preiļos joprojām var novērot, ka dalīti vākto atkritumu laukumos tiek nelikumīgi izmesti lielgabarīta atkritumi, nolietotā sadzīves tehnika un būvgruži. SIA “Preiļu saimnieks” atgādina, ka šādos gadījumos piemēslotājiem draud administratīvais sods – minimālais sods, ko šādā gadījumā var piemērot, ir 70 eiro. Līdz ar to maksāt sodu sanāk vairākas reizes dārgāk, nekā pieteikt atsevišķu atkritumu izvešanu. Savukārt neizjauktu nolietoto sadzīves tehniku var aizvest uz SIA “Preiļu saimnieks” nodošanas punktu Mehanizatoru ielā 1, kur tā tiks pieņemta bez maksas!

Konteineri nešķirotajiem sadzīves atkritumiem ir paredzēti tikai un vienīgi ikdienas sadzīves atkritumiem un tos izmantot var tikai konkrēto māju iedzīvotāji. Šķiroto atkritumu konteinerus (dzeltenā un zaļā krāsā) tiem paredzētiem atkritumiem var izmantot ikviens!

Pēc šķūnīšu, garāžu, palīgēku tīrīšanas, kā arī pēc remonta sakrāto lielgabarīta atkritumu vai būvgružu izvešana jāpiesaka atsevišķi, sazinoties ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu pa tālr. 29420721. Nav pieļaujams, ka tie tiek atstāti dalīti vākto atkritumu punktos pie konteineriem!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.