Preiļu iedzīvotāji interesējas par daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmas iespējām

03.07.2018.

29. un 30. jūnijā SIA “Preiļu saimnieks” aicināja astoņu Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus uz tikšanos, kuras laikā SIA “Omnes Solution” pārstāvis Aleksandrs Adamovičs prezentēja šo ēku termogrāfijas, energoaudita un tehniskās apsekošanas rezultātus, kā arī informēja par iespējām piedalīties  daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, pieejamā granta apmēriem, plānoto siltumenerģijas ietaupījumu, provizoriskajām projekta izmaksām.

Šobrīd atbilstoši finanšu institūcijas Altum energoefektivitātes paaugstināšanas programmas prasībām tehniskās apsekošana atzinums un energoaudits ir izstrādāts 8 mājām Preiļu pilsētā: Viļānu ielā 6, Liepu – 1, Pils – 2, A. Upīša – 3, Liepu – 10, A. Upīša – 5, Cēsu – 9 un Rēzeknes – 24. Šīs tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas finansēs Preiļu novada dome. Tā kā ēku nolietojums un situācija ir atšķirīga, tikšanās tika rīkotas katras mājas iedzīvotājiem atsevišķi. Sapulcēs piedalījās arī SIA “Preiļu saimnieks” valdes loceklis Āris Elsts un valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks.

Energoefektivitātes programmas īstenošanas process nav vienkāršs, tāpēc klātesošajiem bija daudz jautājumu. Tikšanās laikā iedzīvotāji noskaidroja nianses dokumentu sagatavošanas gaitā, kā arī to, cik būs jāmaksā par aizdevumu, bet cik par siltumenerģiju pēc mājas atjaunošanas pabeigšanas. Kļuva skaidrs, cik maksās projekta izstrāde, bija iespēja izteikt savu redzējumu par tām aktivitātēm, ko tehniskās apsekošanas veicēji nebija īpaši izcēluši, piemēram, balkonu nostiprināšanu. Tāpat iezīmējās jautājumi, par ko jāvienojas pašiem mājas iedzīvotājiem – vai izvēlēties horizontālo vai vertikālo siltumapgādes sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas iekļaušanu vai neiekļaušanu projektā u.c.

Piedaloties daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmā, līdz 50% no projekta realizēšanas izmaksām sedz Eiropas Savienības finansējums, atlikusī summa jāsamaksā dzīvokļu īpašniekiem, piemēram, ņemot aizdevumu. Ierastais aizdevuma atmaksas termiņš šajā gadījumā ir 15 gadi. Tikšanās laikā klātesošie varēja uzzināt, cik projekta realizēšana provizoriski izmaksās atsevišķam dzīvokļa īpašniekam. Katrai mājai veiktajos provizoriskajos izmaksu aprēķinos tika ņemta vērā ne tikai atmaksājamā aizdevuma summa, bet arī siltumenerģijas patēriņa un maksas ietaupījums, kas ievērojami samazina sadārdzinājumu. Par reālām projekta izmaksām un attiecīgā dzīvokļa īpašuma līdzdalības maksu projektā dzīvokļu īpašnieki uzzinās pēc būvdarbu iepirkuma pabeigšanas, aizdevēja piedāvājuma un finanšu institūcijas Altum granta akcepta. A. Adamovičs arī atgādināja, ka siltumenerģijas tarifiem ir tendence gadu gaitā pieaugt – šajā gadījumā renovētajām mājām ietaupījums uz siltumenerģijas maksu, salīdzinot ar nesiltinātām ēkām, tikai palielināsies, kas nozīmē, ka kopējais sadārdzinājums mazināsies vai pat nosegsies. Ā. Elsts klātesošajiem paskaidroja, ka, lai samazinātu vai nosegtu sadārdzinājumu, renovēto māju dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja vienoties arī par līdzšinējās apsaimniekošanas maksas samazināšanu, jo māja jau būs sakārtota un neprasīs tik daudz līdzekļu uzturēšanai. Savukārt tie dzīvokļu īpašnieki, kam ir šāda iespēja, savu projekta realizēšanas izmaksu daļu var segt uzreiz, neņemot aizdevumu.

Paldies tiem aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri atrada laiku apmeklēt sapulces un izrādīja interesi par renovācijas iespējām! Tas ir labs piemērs citām mājām, kuras vēl tikai domā! Aicinām dzīvokļu īpašniekus pieņemt arī tālākos lēmumus par atlikušās tehniskās dokumentācijas izstrādi un piedalīšanos  daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, lai renovācijas procesā uzlabotu mājas tehnisko un  vizuālo stāvokli, pagarinot mājas dzīves ciklu.

Jautājumu gadījumu par daudzdzīvokļu māju atjaunošanu Altum energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros, lūdzam griezties pie SIA “Preiļu saimnieks” pārstāvja Āra Elsta, zvanot pa telefonu 26162288 vai rakstot uz e-pastu aris.elsts@preili.lv.

Ilona Vilcāne,
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 03.07.2018.