Nāc un raksti novēlējumu Tautas Saimes grāmatā!

29.06.2018.

Preiļu novadā ir nonākusi “Tautas saimes grāmata”, kas ir Latvijas simtgadei veltīts Rīgas aktīvo senioru alianses projekts, aktivizējot sabiedrību un katru līdzcilvēku Latvijā un ārvalstīs, atzīties mīlestībā Latvijai, uzrakstīt veltījumu, vēlējumu, pārdomas vai apsveikumu savai valstij jubilejā. Kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģimenes, mans ceļš valsts pirmās simtgades nogrieznī? Domāsim, pārdomāsim, rakstīsim paši vai lūgsim talkā jaunākus radus, draugus, paziņas! Ierakstam var pievienot arī fotogrāfijas. Lai gūtu liecības par piedzīvoto un pārdzīvoto laika posmā no mūsu valsts dibināšanas līdz mūsdienām, īpaši aicināti veikt ierakstus tie, kuriem apritējuši 100 vai vairāk gadu.

“Tautas Saimes grāmatā” ierakstus var veikt ne tikai individuāli, bet arī biedrības, apvienības, kolektīvi, klases u.c.

Ierakstus varēs veikt:

  • 2.-13. jūlijā Preiļu Galvenajā bibliotēkā (atbildīgā persona – Ilona Skorodihina, m.t. 26819391),
  • 17.-19. jūlijā Preiļu pagasta pārvaldē (atbildīgā persona – Vitālijs Plivda, m.t. 26533550), 
  • 20.-23.jūlijā Aizkalnes pagasta pārvaldē (atbildīgā persona – Gunta Uzuleviča, m.t. 29434872),
  • 24.- 26.jūlijā Pelēču pagasta pārvaldē (atbildīgā persona – Iveta Stašulāne, m.t. 28615900),
  • 27.-31. jūlijā Saunas pagasta pārvaldē (atbildīgā persona – Raimonds Rubins, m.t. 20217079).

    No savāktajiem vairāk kā 100 000 ierakstiem 25 grāmatās, pa 5 grāmatām no katra novada un Rīgas, veidosies laikmeta simtgades glezna. Pēc daudziem gadiem tā vēstīs par mūsu Latvijas tradīcijām, kultūras daudzveidību, ekonomiku, tautsaimniecību, politikas niansēm, kā arī par cilvēku pašaizliedzību, patriotismu, savstarpēju cieņu un sapratni. Grāmatas glabāsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

    Pēdējās izmaiņas: 29.06.2018.