Pelēču pamatskola Erasmus K1 projektos

15.06.2018.

Mācību gads ir noslēdzies un līdz ar to arī Erasmus K1 projekts “Soli tuvāk Eiropas potenciālam”, Nr. 2017-1-LV01-KA101-035327, kurš ilga no 01.06.2017.-31.05.2018. Šis bija skolas otrais projekts, kura ietvaros skolotājiem ir iespēja apmeklēt profesionālās pilnveides kursus ārpus Latvijas robežām.  Lai īstenotu projekta pamatideju, tika izvēlēti kursi ar nosaukumu “Angļu valodas mācīšana aizraujošākā veidā”, kas notika Horvātijas pilsētā Splitā no 20.08.2017.-26.08.2017. Kursus apmeklēja angļu valodas skolotāja Jolanta Macenko, kas kursos gūtās vērtīgās idejas un profesionālās pieredzes apmaiņu ar ES valstu un Albānijas skolotājiem mācību gada laikā tika aktīvi izmantotas  gan mācību darbā, gan vadot ārpusstundu pasākumus, kā piemēram, “Eiropas valodu diena”, gan arī daloties ar idejām novada līmenī un starptautiskajās tikšanās reizēs Erasmus K2 projekta ‘’The Sunny Side Up’’ ietvaros.

Lai mācību procesu skolā darītu vēl mūsdienīgāku un kā skolotājos, tā arī skolēnu atvērtu plašāku radošuma dimensiju, skola 2018. gada pavasarī iesniedza jauna projekta “Nākotnes izglītība: katra skolēna iekļaušana”, Nr. 2018-1-LV01-KA101-046890 pieteikumu. Projekts ir apstiprināts, kas paredz to, ka arī šajā mācību gadā ir paredzēts ne tikai aktīvs darbs profesionālajai pilnveidei, bet arī skolēnu, skolotāju un vietējas sabiedrības iedvesmošanai. Projektā ir paredzēts iesaistīt 2 skolotājas – Jolantu Macenko un Ināru Štageri, kuras ne tikai pilnveidos savas prasmes profesionālas pilnveides kursos un paaugstinās skolas darba efektivitāti, bet paralēli tam mācību gada garumā vadīs ar etwinning platformas projektu “Lai neviens nav lieks”, izmantojot zināmas un kā arī kursos jauniegūtās idejas matemātikas apgūšanai angļu valodā, mūsu skolas skolēniem sadarbojoties ar ES valstu bērniem. Tā kā projekts “Nākotnes izglītība: katra skolēna iekļaušana” ir paredzēts no 01.08.2018.-31.01.2020., Jauniegūtās zināšanas un pieredze noderēs, lai atrastu piemērotākas metodes darbam ar dažādiem bērniem – sākot ar tiem, kam ir mācīšanās traucējumi un beidzot ar tiem, kas ir talantīgi. Ir paredzēts, ka izglītības iestāde kļūs par sociālā tīklojuma centru, kurā sadarbosies vecāki, mācībspēki, izglītojamie.

Ticam, ka dalība projektā atbalstīs skolotāju apmācību, koncentrējoties uz radošāku mācību metožu attīstību un mācību procesa kapacitātes paaugstināšanu.

Projekti tapuši ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu.

Pēdējās izmaiņas: 15.06.2018.