Preiļu novada skolēniem nodrošināts darbs vasaras brīvlaikā

14.06.2018.

Turpinot iepriekšējos gados iesākto tradīciju, arī šogad Preiļu novada skolēniem tiek piedāvāta iespēja vasaras brīvlaika daļu izmantot lietderīgā darbā savā pilsētā vai lauku ciematos.

Pašvaldība aicināja bērnus un pusaudžus vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās Preiļu novada vispārizglītojošās mācību iestādēs un, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi un lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.

Kopumā tika saņemti 179 pieteikumi, tos visus izvērtēja pašvaldības izveidota darba grupa. Pamatojoties uz Preiļu novada domes noteikumiem „Par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā” un izvērtējot iesniegumus, tapa zināms, ka novadā 163 skolēniem tiks nodrošinātas darba vietas. Konkrētāk, 47 skolēniem nodrošinātas darba vietas novada lauku teritorijās (Aizkalnes, Pelēču, Preiļu un Saunas pagastos), savukārt 116 jaunieši Preiļu pilsētā iesaistīsies nodarbinātības pasākumos sekojošās iestādēs – Preiļu 1. pamatskolā, Preiļu 2. vidusskolā, Preiļu Mūzikas un mākslas skolā, PII “Pasaciņa”, Preiļu novada Jauniešu centrā “Četri”, Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolā, Preiļu Galvenajā bibliotēkā, Preiļu novada Tūrisma un informācijas centrā, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā, Preiļu novada Labklājības pārvaldē, pansionātā “Preiļi”, Preiļu novada domē un Preiļu Kultūras centrā.

Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni katrs strādās astoņas darba dienas, 13 un 14 gadus veci skolēni tiks nodarbināti ne vairāk kā četras stundas dienā, bet jaunieši no 15 gadu vecuma strādās ne vairāk kā sešas stundas dienā, saņemot atlīdzību par paveikto darbu, kura noteikta atbilstoši Darba likumā noteiktajām prasībām.

Iepriekšējo gadu pieredze bijusi pozitīva, pašvaldība ir saņēmusi pateicības vārdus no skolēniem, vecākiem un iestādēm par šāda pasākuma organizēšanas lietderību, tādēļ šogad nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā ir nodrošināta iespēja piedalīties lielākam skaitam jauniešu.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2018.