Labklājības pārvaldē pēc pieredzes Salaspils novada Sociālais dienests

08.06.2018.

8. jūnijā Labklājības pārvaldē pieredzes vizītē ciemojās Salaspils novada Sociālā dienesta darbinieki, kuri, apvienojot patīkamo ar lietderīgo, Labklājības pārvaldes direktora Laura Pastara vadībā iepazinās ar darba organizāciju pārvaldē, kā arī apmeklēja dienas un krīzes centrus, un pakalpojumu centru “Līči”.

Esam gandarīti, ka kolēģi bija pozitīvi pārsteigti par redzēto Preiļos, izteica atzinīgus vārdus par ieguldīto darbu un radošumu iestādes darbības pilnveidošanā. Pēc pakalpojumu sniedzēju institūciju apmeklējuma, viesiem tika rādīta prezentācija par pārvaldes un pakalpojumu izveidi, par piesaistīto finansējumu pakalpojumu infrastruktūras uzlabošanā, budžeta rādītājiem sociālajai aizsardzībai, kā arī aktuālajām darbībām iestādes publicitātes un organizācijas kultūras attīstībā. L.Pastars viesus iepazīstināja arī ar pamatinformāciju par novada izveidi, iedzīvotāju skaitu, ražošanas uzņēmumiem un ģerboņa simbolisko nozīmi, kas patīkami pārsteidza klausītājus.

Sarunās ar Salaspils kolēģiem uzzinājām, ka esam dāsnāki bērna piedzimšanas pabalsta apmērā, kā arī izceļamies ar laulāto pāru sumināšanu zelta un dimanta kāzās, kas viņu novadā esot svešs. Tomēr Salaspilī pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņēmēju skaits mēnesī ir nedaudz pāri 10 ģimenēm, kad Preiļu novadā to mēnesī ir aptuveni 120 ģimenes, kas, likumsakarīgi, prasa ievērojamu darbu tieši ar šo mērķa grupu. Kā atzina kolēģi, viņu pašvaldībā sociālā palīdzība ir gana dāsna, ko ietekmē pašvaldības budžeta rādītāji, ņemot vērā faktu, ka lielākā daļa salaspiliešu strādā Rīgā, bet nodokļi atgriežas novadā. Nesteidzīgās sarunās tika pārrunāti arī ar iestādes administratīvo dabu saistītie jautājumi secinot, ka esam soli priekšā personāla uzskaitē, datus vadot tam izstrādātā sistēmā.

Esam atvērti viesiem un priecājamies par katru, kurš apmeklē mūsu pilsētu!

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvalde
direktora vietnieks
administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.