Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija (JEPVĢ) uzņem skolēnus 2018./2019. mācību gadā

08.06.2018.

7. klasē matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā.
Dokumentus pieņems: līdz 29.06.2018.
Uzņemšanas noteikumi

10. klasē
Iestājpārbaudījumi notiks 19. jūnijā plkst. 11.00
Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos vai Apliecībā par pamatizglītību vidējā atzīme liecībā ir vismaz 7 balles.
Dokumentu iesniegšana: 14., 15., 18. jūnijā no plkst. 9.00 – 16.00.; 19. jūnijā no plkst. 8.00 – 10.30.
Uzņemšanas noteikumi

Papildus informācija pa tālruni 29103598 vai 65321663.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.