Aptaujas datu analīze “Jaunatne Preiļu novadā 2018”

07.06.2018.

Preiļu novadā laika posmā no 2018. gada februāra līdz aprīļa beigām jauniešiem tika lūgts piedalīties un sniegt atbildes Jauniešu centra “ČETRI” (JC4) veidotajā aptaujā par jauniešu dzīvi Preiļos.

Kopumā aptaujā piedalījās 107 respondenti, no kuriem 67,3% bija sieviešu dzimuma pārstāves un 32,7%  vīrieši. Lielākā daļa aptaujāto jeb 59,8% ir vecumgrupā no 19-25 gadiem, 16-18 gadīgo 34,6% un jaunieši vecumgrupā no 13-15 gadiem – tikai 5,6%. Procentuāli lielākā daļa aptaujāto (40,2%) ir Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolnieki un studenti, pārstāvētas citas bija arī skolas – Preiļu 2. vidusskola, Preiļu 1. pamatskola, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Preiļu novada vakara (maiņu) neklātienes vidusskola, kā arī aptaujā piedalījās studenti no Daugavpils Universitātes, Lauksaimniecības Universitātes, Rīgas Tehniskās koledžas un citu skolu skolēni un studenti (31,8%).

Analizējot sniegtās atbildes, tiek secināts, ka lielākā daļa jauniešu (51,4%) uzskata, ka Preiļi nav vai ir tikai daļēji attīstīti un moderni. 87,3% pilnīgi piekrīt apgalvojumam –  “Man ir mazāk iespēju nekā lielākās pilsētās dzīvojošajiem jauniešiem”. Iepriecina fakts, ka lielākā daļa jauniešu (53,4%) lepojas ar to, ka nāk no Preiļiem. Savukārt 88% respondentu norāda, ka viņus neapmierina izklaides un atpūtas iespējas Preiļos. Negatīvs fakts no aptaujas ir arī tāds, ka 74,1% jauniešu norāda uz to, ka savu dzīvi tomēr nevēlas turpināt Preiļos. Analizējot šī jautājuma datus, var teikt, ka jaunieši lepojas, ka nāk no Preiļiem, taču izklaižu un aktivitāšu trūkuma dēļ, viņi nejūtas Preiļos vajadzīgi un neredz savu nākotni un turpmāko dzīvi šajā pilsētā.

Tika uzdots arī atvērtais jautājums saistībā ar to, kas, jauniešuprāt, ietekmē jauniešu aktivitāti un vēlmi iesaistīties sabiedriskās dzīves veidošanai. Populārākās atbildes, ko sniedza jaunieši bija tādas, ka – to ietekmē draugi, pasākuma saturs, cilvēku skaits, vieta, iespējas, kuras sniedz pasākums, ietekmē arī nauda, paši jaunieši, pasākuma aktualitāte un tam atvēlētais budžets. Vēl jaunieši uzskata, ka viņu aktivitāti ietekmē arī slinkums un lielā noslogotība skolās. Daudzi jaunieši neapmeklē pasākumus tādēļ, ka ir mazs apmeklētāju skaits, taču mēs, Jauniešu centrs “ČETRI”, uzskatām, ka, ja visi tā domās un neapmeklēs pasākumus, jo tur varētu būt maz cilvēku, tad nekas arī turpmāk neizmainīsies. Tāpēc katram būtu jāsāk pašam ar sevi un vairāk, biežāk jāapmeklē organizētos pasākumus.

Daļa jauniešu (35,5%)  apmeklē Jauniešu centrā “ČETRI” tikai dažus, noteiktus pasākumus un pārsvarā tas ir 2-3 reizes gadā. Pēdējā pus gada laikā, jaunieši izvēlējās apmeklēt pārsvarā dažādus kultūras pasākumus vai apmeklē JC4 tikai kā brīvā laika pavadīšanas telpas, taču 19,6% nav apmeklējuši vispār nevienu pasākumu pēdējā pus gada laikā.

Procentuāls pārsvars jauniešu daļēji piekrīt vai vairāk piekrīt nekā nepiekrīt (vairāk kā 57%)  šādiem apgalvojumiem: “Pasākumi ir mūsdienīgi un interesanti”, “Pasākumi ir labi organizēti”, “Pasākumi ir izglītojoši”, “Piedaloties pasākumos iemācos ko jaunu” un ka “Pasākumos ir laba atmosfēra”.

Tuvākajā laikā jaunieši pārsvarā labprāt vēlētos apmeklēt vairāk tādus kultūras pasākumus kā dzīvās mūzikas koncertus un balles, nakts ballītes ar dīdžejiem un improvizācijas / stand up izrādes. Mazāk jauniešus interesē dažādas meistarklases un improvizācijas meistarklases. Taču no sporta pasākumiem jaunieši labprāt vairāk vēlētos apmeklēt tādus pasākumus kā kopīgus izbraucienus ar velosipēdiem, volejbola turnīrus, orientēšanās sacensības un novusa turnīrus.

Kā noslēgumā respondentiem tika lūgts atbildēt arī uz atvērto jautājumu : “Kā Tu vēlētos mainīt jauniešu dzīvi Preiļos?” Pārsvarā jaunieši  norādīja tādas atbildes kā – vēlētos uzlabot Preiļu infrastruktūru, nepieciešams vairāk vietu, kur var sevi pilnveidot un pavadīt brīvo laiku, vairāk vēlētos pasākumus jauniešiem, daži vēlas vairāk iesaistīt citus jauniešu apmeklēt JC4 telpas, vēlētos, lai Preiļos tiktu izveidots kāds nakts klubs, uzsver, ka noteikti būtu jāveido vairāk jaunu darba vietu jauniešiem, jo lielākā daļa jauniešu ir spiesti doties uz dzīvi uz citām pilsētām, jo Preiļos nevar atrast sev darbu, citi norāda, ka Preiļu estrāde vasaras sezonā būtu jāizmanto daudz aktīvāk, taču visbiežāk tika sniegtas tādas atbildes, ka jauniešiem trūkst vietu, kur satikties un pavadīt savu brīvo laiku ar draugiem ne tikai līdz plkst. 19:00 (kā JC4), bet arī ilgāk.         Priecājamies, ka 107 jaunieši aizpildīja aptauju un palīdz mums, Jauniešu centram “ČETRI”, vairāk saprast jauniešu vēlmes, lai turpmāk veidotu pievilcīgāku dzīvi jauniešiem Preiļos!

Ja kādam ir papildu jautājumi, ierosinājumi vai lūgumi saistībā ar jauniešu dzīvi Preiļos, aicinām griezties Jauniešu centra “ČETRI” ofisā (Kārsavas iela 4) vai rakstīt uz e-pastiem: sintija.anceva@preili.lv vai santa.ancane@preili.lv.

Rakstu sagatavoja:
Sintija Ančeva
Jaunatnes lietu speciāliste
Preiļu novada Jauniešu centrs “Četri”
m. 28291082 
sintija.anceva@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 07.06.2018.