Turpinās pieteikšanās konkursam „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”

06.06.2018.

Preiļu novada dome aicina novada iedzīvotājus piedalīties konkursā “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”. Konkurss jau sesto gadu tiek organizēts, lai noskaidrotu novada sakoptākos īpašumus un apbalvotu to īpašniekus, kā arī veicinātu novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā.

Piedalīties aicinām privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uzņēmumus un iestādes. Konkursam jāpiesakās līdz 16. jūlijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs. Objektu dalībai konkursā var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kā arī kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji, iepriekš to saskaņojot ar īpašnieku.

Visi konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti vairākās kategorijās: ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā, viensētas pagasta teritorijā, daudzdzīvokļu mājas, sabiedriskie objekti, komercsabiedrību īpašumi, valsts un pašvaldības iestādes. Konkursā tiks vērtēta teritorijas sakoptība un kopskats, ēku un būvniecisko elementu ārējais izskats un piemērotība, dārza funkcionālais plānojums, puķu dobes un košumkrūmi, videi draudzīga saimniekošana, kā arī īpašuma individualitāte.

Īpašumu izvērtēšanu šogad veiks konkursa žūrija sekojošā sastāvā: Preiļu novada domes nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās daļas vadītāja Zenta Igolniece, Preiļu pagasta ZS „Avotu ozoli” līdzīpašniece Anna Buka, daiļdārzniece Kristīne Stašulāne un konkursa “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” 2016. gada uzvarētāja Zigrīda Volonte.

Kopējais konkursa balvu fonds ir 2845 eiro. 1. vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un naudas balvu 200 eiro vērtībā, 2. vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un 140 eiro, 3. vietas ieguvēji katrā nominācijā – diplomu un 70 eiro. Konkursa dalībnieku apbalvošana paredzēta Preiļu novada svētku laikā.

Konkursa nolikums (PDF)

Pieteikuma forma (DOC)

Papildu informācija, zvanot konkursa komisijas vadītājai Vitai Biezaitei, tālrunis – 28367578.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.