Pašvaldība iegādājas Preiļu pilsētas autoostas ēku

04.06.2018.

Aprīļa domes sēdē novada domes deputāti skatīja SIA “Jēkabpils autobusu parks” pirkuma piedāvājumu par Preiļu pilsētas autoostas ēkas iegādi adresē Tirgus laukums 9A, Preiļos. Tā kā autoostas ēka atrodas uz pašvaldībai piederošā zemes gabala, tika pieņemts lēmums to iegādāties. Pirkums atrisinātu līdzšinējās problēmas ar ēkas un tās apkārtnes sakopšanu, jo līdz šim ēkai bija cits īpašnieks, tāpēc pašvaldībai nebija pamatotas tiesības veikt uzlabošanas darbus.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pastāstīja, ka pašlaik notiek īpašuma dokumentu sakārtošana un tiklīdz tas tiks reģistrēts zemesgrāmatā, pašvaldība kļūs par autoostas ēkas pilntiesīgu īpašnieku.

Kad autoostas ēka nonāks pašvaldības īpašumā, tiek plānots slēgt līgumu ar SIA “Jēkabpils autobusu parks” par turpmāku telpu nomu. Paralēli notiks darbs pie detālplānojuma izstrādes konkrētu autoostas un laukuma attīstības virzienu noteikšanai, lai pašvaldībai stratēģiski nozīmīgais objekts iekļautos pilsētas infrastruktūrā un veicinātu novada iedzīvotāju un ciemiņu ērtību uzlabošanu.

Ēkas iegādes summa sastādīja 8500 eiro, naudas līdzekļi tika paredzēti no novada domes budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Jolanta Upeniece,
Preiļi novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 04.06.2018.