Apsekos dižkokus Preiļu pilsētas parkā

07.06.2018.

Lai saglabātu kultūras un dabas mantojumu un attīstītu ar to saistītos tūrisma pakalpojumus, Preiļu novada dome, pamatojoties uz “Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam” vidēja termiņa 3. prioritātes 3.4. rīcības virzienu “Veidot pilsētas zīmolu, attīstot ainavu, Preiļu muižas kompleksa un parka kultūrvēsturisko mantojumu”, izstrādā Preiļu muižas apbūves kompleksa attīstības koncepciju. Tostarp ir būtiski apzināt Preiļu parka dižkokus, izstrādāt to kopšanas darbu plānu un aizpildīt dižkoku novērtēšanas anketas. Tas nepieciešams, lai vērtīgajiem pagātnes lieciniekiem varētu nodrošināt nepieciešamo aizsardzību un apsaimniekošanas pasākumus.

Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova paskaidroja, ka Preiļu parka ainava nav iedomājama bez ilgu mūžu nodzīvojušiem dižkokiem. “Jau 266 gadus atpakaļ grāfu Borhu jaunlaulātais pāris savā kāzu dienā pie vecā muižkungu nama iestādīja ozolu un bumbieri. Līdz mūsdienām šī vēsturiskā fakta liecinieks ir palicis vien ozols, tā ir parka vecākā dzīvā būtne.

Preiļu parku esošajā veidolā sāka veidot apmēram 200 gadus atpakaļ, šis fakts norāda, ka mūsdienās teritorijā ir jābūt vairākiem seniem kokiem. Daļa to daudzus gadus atpakaļ ir apsekoti, bet tiem nav precīzi zināmas atrašanās koordinātas dabā, kā arī nav atjaunoti precizētie mērījumi. Līdz ar to dižkoku apsekošanas aktivitāte parka teritorijā ļaus konstatēt esošo situāciju un, iespējams, arī atklās jaunus, šobrīd nereģistrētus dižkokus.

Dižkoks ir dabas retums, kas mums ir saglabājies kā vēstures liecinieks un tādējādi uzskatāms par dabas pieminekli, kuram ir kultūrvēsturiska mantojuma nozīme. Preiļu parka vareno koku apsekošana un konstatēšana ļaus turpmāk veidot izziņas takas. Perspektīvā plānots pie katra dižkoka izvietot nelielu informatīvu izziņas stendu, izstrādāt maršrutu, kuru izstaigājot, ikviens varēs iepazīt pilsētas koku diženo vērtību”, tā norāda S. Čingule-Vinogradova.

Dižkokiem piemīt ne tikai augsta ainaviska vērtība. Tajos nereti mīt retas un aizsargājamas putnu, kukaiņu, piepju, ķērpju un sūnu sugas. No retajām un īpaši aizsargājamām sugām Preiļu parka teritorijā divās vietās konstatēta bezmugurkaulnieka suga – lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita). Ņemot vērā to, ka dižkoki dažkārt iet bojā vecuma, slimību vai cilvēka saimnieciskās darbības dēļ, potenciālo dižkoku uzskaite un aizsardzība ir svarīga, lai dižkoku skaits nākotnē nesamazinātos.

Preiļu parka dižkoku apsekošanai, kopšanas darbu plānu izstrādei un dižkoku novērtēšanas anketas aizpildīšanai tirgus izpētes rezultātā kā izdevīgākais atzīts SIA “Labie koki” piedāvājums par kopējo summu 2420 eiro (ar PVN).

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Preiļu parks (Foto: Marex Resh)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.