Preiļu pašvaldības uzņēmēji gaida atgriežamies kvalificētus darbiniekus

01.06.2018.

29. maijā Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatore un uzņēmējdarbības centra vadītājs devās darba vizītē uz Preiļu novada domi, lai apzinātu pašvaldības iespējas reemigrācijas veicināšanai un pieejamos pakalpojumus. Diskusijas laikā pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Juris Želvis norādīja, ka reemigrantiem ir pieejami pašvaldības dzīvokļi vairākos novada pagastos. Tiek plānots pabeigt 5.stāvu daudzdzīvokļu namu, palielinot dzīvojamo fondu.

Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis pastāstīja, ka Preiļu pašvaldībā reemigrantiem ir pieejamas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, rindu nav. Turklāt pašvaldība plāno Preiļu 1.pamatskolā atvērt pirmskolas grupu. Pašvaldība veiksmīgi iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS. Tā ietvaros vispārizglītojošo skolu skolēniem no 5. līdz 12. klasei ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits). Kopš 2014. gada izglītība ir pieejama arī pieaugušajiem Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienībā Preiļos, kur jaunieši līdz 29 gadu vecumam var apgūt tādas profesijas, kā pavārs, ēdinātājs, tūrisma speciālists, frizieris, kosmetologs, u.c. Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā ir pieejamas arī neklātienes apmācības un vidējās izglītības iegūšana.

Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles vadītāja Vija Jakimova sniedza informāciju par reemigrantu iespējām darba meklēšanā un aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem. Aktuālās darba vakances tiek ievietotas mājas lapā preili@nva.gov.lv. Karjeras konsultants sniedz bezmaksas konsultācijas par darba iespējām, pieejamajiem kursiem un apmācībām, palīdz sastādīt CV. Vija Jakimova norādīja, ka pašreiz Preiļos ir darbinieku deficīts šūšanas, kokapstrādes jomā, pietrūkst autovadītāju, uzņēmēji meklē kvalificētus darbiniekus. NVA piedāvā atbalsta pasākumus bezdarbniekiem komercdarbības uzsākšanai – konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā (20 konsultācijas 6 nedēļu laikā), ja biznesa plānsir dzīvotspējīgs, tad ir iespēja saņemt dotāciju biznesa plāna īstenošanai līdz 3000,00 EUR.

Ik gadu Preiļu novada dome atbalsta mazā un vidējā biznesa attīstību novada teritorijā, atbalsta apmērs ir 2000.00 EUR. Šogad tika atbalstītas 14 biznesa idejas.

Preiļu novads ik dienu kļūst sakoptāks, tiek atjaunots Preiļu parks, pils komplekss. Iedzīvotājišeit jūtas arvien labāk, vēlas un spēj realizēt savas ieceres. Ikvienu noteikti pārsteigs Čedara siera saldējums un gardās “pampūkas”!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.