Akcija “Darbā bērni” pirmo reizi notiek arī Preiļu novada Labklājības pārvaldē

01.06.2018.

Jau ceturto gadu visā Latvijā ģimenei draudzīgas darba kultūras veidošanā iesaistīti uzņēmumi piedalās “Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm” īstenotajā akcijā “Darbā bērni”. Biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” šogad šo akciju aicināja atzīmēt 1.jūnijā, kas ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena un pirmā pilntiesīgi brīvā no skolas mācībām diena.

Ar mērķi bērnus iepazīstināt ar savu darba vietu un profesiju, kā arī pakāpeniski veidot iestādes kā ģimenei draudzīgas darba vietas tēlu un reputāciju, kā arī vismaz vienu darba dienu pavadīt kopā ar atvasēm, pirmo gadu akcijā “Darbā bērni” iesaistās arī Preiļu novada Labklājības pārvalde. 2017.gadā šādā akcijā Latvijā iesaistījās 19 uzņēmumi.

Ņemot vērā, ka Labklājības pārvaldes darbība lielā mērā orientēta uz dažāda veida atbalsta sniegšanu ģimenēm ar bērniem, ne mazāk svarīgi likās atbalstu sniegt arī pašu darbinieku ģimenēm. Arvien vairāk gan valsts mēroga plānošanas dokumentos, gan pētījumos par darbinieku apmierinātību ar darbu izskan aktuāla prasība saskaņot darba un ģimenes dzīvi, lai būtu maksimāls līdzsvars.Jaunākais ‘’BalticInternationalBank Latvijas barometra’’ pētījums, kas publiskots 2018.gada 31.martā atklāj, ka brīvo laiku kopā ar bērniem pavada vien 28% pieaugušo. Šādas akcijas rīkošana ļauj pavadīt darba dienu kopā ar bērniem, parādot vecāku tiešo darbu, pildot ikdienas pienākumus, un fragmentāri piedaloties aktivitātēs ar bērniem.

Šogad akcijā tika aicināti piedalīties pārvaldes darbinieku bērni, kuri ir sākumskolas – pamatskolas klašu audzēkņi, kopā 9 aktīvi un zinātkāri puiši un meitenes. Vērā ņemams fakts, ka pārvaldē septiņas ir daudzbērnu ģimenes.

Ekskursija pa iestādi, iepazīstot jomas, ar ko katrs no darbiniekiem ikdienā nodarbojas, direktora Laura Pastara novadīta sapulce, rīta rosme, mācīšanās sagrupēt pēc nomenklatūras ar iestādes darbību saistītus dokumentus un atbilstošo darbinieku parakstu vākšana, karstmaižu un sapņu ķērāju (ar domu noķert savas nākamās profesijas sapni), gatavošanas darbnīcas Dienas centrā, teatralizēti izspēlēti aprūpētāja darba pienākumi (aprūpējamās personas lomā iejūtoties kādreizējai pārvaldes sociālajai aprūpētājai Annai Brūverei), krustvārdu mīkla par vecāku darbības jomām un “prāta vētra” par iespējamo Labklājības pārvaldes kodeksu – tik dažādas bija aktivitātes, kurās iesaistījās bērni, akcijas noslēgumā saņemot pateicības rakstus un laimīgi smaidot kopīgajam foto.

Pēc kopīgi pavadītas dienas nākas atzīt, ka darba devēja atbalsts ir ļoti būtisks ģimenes un darba dzīves saskaņošanā. Lai arī citas ģimenes – īpaši māmiņas ar zīdaiņiem, Labklājības pārvaldē justos gaidītas, dienas beigās tika prezentēts pie sienas stiprināmais bērnu pārtinamais galds, kuršizvietots Dienas centra otrā stāva higiēnas telpā. Mēs – par ģimenei draudzīgu darba vietu!

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.