NVA atbalsts skolēniem un jauniešiem

01.06.2018.

Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā sākas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotie ”Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, kas norisināsies visu vasaru – no 1.jūnija līdz 31.augustam.

Iespēju strādāt vasaras brīvlaikā šogad varēs izmantot vairāk nekā 5 tūkstoši skolēnu, strādājot kultūras un sporta iestādēs, birojos, zemnieku saimniecībās, pašvaldībās, veikalos, ēdināšanas uzņēmumos un citās darbavietās. Darba devēji skolēniem šovasar ir piedāvājuši izmēģināt savas spējas tādās profesijās kā, piemēram, animators, apkopējs, bibliotekāra palīgs, biļešu kontrolieris, cepēja palīgs, dārzniecības strādnieks, datu ievades operators, eksponātu uzraugs, iesaiņotājs,  informācijas ievadīšanas operators, klientu konsultants, labiekārtošanas strādnieks, laukstrādnieks, lietveža palīgs, montētājs, noliktavas darbinieks, palīgstrādnieks, pavāra palīgs, pārdevēja palīgs, preču izvietotājs, sētnieks, tūrisma informācijas konsultants. Pieteikto profesiju vidū ir arī arhivārs, ciparu vadības virpošanas operatora palīgs, datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darba galda operatora palīgs, lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, lidostas aviodrošības dienesta darbinieks, projekta vadītāja asistents, sociālo mediju speciālists, uzskaites rādījumu reģistrētājs, zinātniskais asistents u.c. NVA filiāļu informācija par piedāvātajām darba vietām skolēniem vasaras brīvlaikā pieejama NVA tīmekļvietnē (www.nva.gov.lv), uzklikšķinot uz banera ”Reģistrācija skolēnu vasaras darbam”,  kas atrodas galvenās lapas labajā pusē.

Strādājot pie darba devējiem, skolēni gūs ļoti vērtīgu praktisku priekšstatu par darba dzīvi, uzzinās, kas ir darba intervija, konkurētspēja, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Vairāku skolēnu un darba devēju atziņas par iepriekšējās vasaras darba iespaidiem var izlasīt NVA tīmekļvietnes sadaļā “Skolēnu vasaras darbs” à “Veiksmes stāsti 2017”.

Lai jau skolas solā palīdzētu jauniešiem orientēties mūsdienu darba tirgū un savlaicīgi plānot profesionālo dzīvi, NVA jauniešiem piedāvā vairākus pakalpojumus, tostarp, skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, karjeras konsultācijas, iespējas izzināt sevi un savu profesionālo piemērotību, izmantojot NVA tīmekļvietnes sadaļu „Karjera”.

Pieteikties karjeras konsultācijai jaunietis var jebkurā NVA filiālē: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27.  Karjeras konsultants izglītos jaunieti profesionālās piemērotības, karjeras izvēles un plānošanas jautājumos, kā arī motivēs un iedrošinās viņu būt aktīvam un mobilam, īstenojot savas profesionālās ieceres. Izzinot jauna cilvēka vēlmes, dotības un mērķus, karjeras konsultants sniedz padomus, kas jaunietim jādara profesionālās izaugsmes labā.

Par ceļvedi karjeras veidošanā var kalpot arī NVA tīmekļvietnes sadaļa “Karjera.” Plānojot savu profesionālo karjeru, ir vērts ielūkoties sadaļā „Jauniešiem”, kur atrodamas dažādas sevis izpētes metodikas. Šeit ir iespējams „pielaikot” dažādas profesijas, izvēloties to, kura varētu būt vispiemērotākā konkrēta jaunieša interesēm un prasmēm. Sadaļā „Kas es esmu?” jaunietim tiek piedāvāti testi un aptaujas, kas palīdz rast atbildes uz svarīgiem profesionālās izvēles jautājumiem. Savukārt sadaļa „Par ko kļūt?” ļauj iepazīties ar profesijām, kas atbilst jaunieša interešu jomai, lai no lielās daudzveidības varētu izvēlēties sev vispiemērotāko. Ja ir jāizvēlas, kur mācīties, labs palīgs būs sadaļa „Kur mācīties tālāk”.

NVA interneta vietnē ievietota arī darba meklētāja rokasgrāmata ”Ceļā uz darbu: soli pa solim”, kurā apkopoti noderīgi padomi, tostarp, kā veidot CV un rakstīt motivācijas vēstuli, kā ģērbties, dodoties uz darba interviju, kā gatavoties darba pārrunām u.c. Rokasgrāmatā ir iekļautas arī 16 darba lapas, kuru aizpildīšana palīdzēs jaunietim precīzāk izzināt sevi un sagatavoties rezultatīvai darba meklēšanai.

Lai veicinātu jauniešu bezdarbnieku iesaisti darba tirgū, kopš 2014.gada sākuma NVA īsteno Eiropas Savienības fondu projektu „Jauniešu garantijas”, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Jauniešiem bezdarbniekiem tiek piedāvāta palīdzība darba meklēšanā, karjeras konsultācijas, atbalsts reģionālajai mobilitātei, iespēja iesaistīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, profesionālajā un neformālajā apmācībā, profesionālo interešu izzināšanas pasākumā “Darbnīcas jauniešiem”. Projekta „Jauniešu garantijas” īstenošanas laikā jaunieši bezdarbnieki varēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, iesaistoties tādos nodarbinātības pasākumos kā “Pirmā darba pieredze jaunietim”, “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”, „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā.” Uzņēmīgākie jaunieši saņēma arī atbalstu pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai. Šogad Eiropas Savienības fondu projekts „Jauniešu garantijas” noslēgsies, taču arī nākamgad NVA piedāvās jauniešiem gan apmācību, gan nodarbinātības pasākumus konkurētspējai darba tirgū.

Pēdējās izmaiņas: 01.06.2018.