Preiļu parka teritorijas attīstības iespējas LLU studentu skatījumā

28.05.2018.

25. maijā Preiļu novada domes vadība un speciālisti devās uz Jelgavu, uz Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) Vides un Būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedru, lai iepazītos ar 3. kursa studentu idejām un redzējumu par Preiļu parka teritorijas labiekārtojumu un attīstību.

Šī gada februārī studenti viesojās Preiļos, ziemas aukstumā, kur kopā ar pašvaldības speciālistiem izstaigāja un iepazina parku klātienē, bet jau martā Jelgavā Preiļu novada dome parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti par izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības attīstību. Kā pirmais solis līguma īstenošanā ir LLU Ainavu Arhitektūras un plānošanas 3. kursa 16 studentu izstrādātās Preiļu muižas kompleksa un parka teritorijas attīstības koncepcijas mācībspēku Dr. arch. Aijas Ziemeļnieces un Dr. arc. Unas Īles vadībā, kuras sekoja, lai darbi atbilstu Preiļu parka vēsturiskajam veidolam: klasiskais ainavu parks – ziedošais romantisma stila parks.

Sākotnēji studenti bija diskutējuši par parka teritorijas kopējo sadalījumu pēc aktivitātēm un izmantošanas iespējām, un tā rezultātā tika noformulētas 8 parka zonas – Ieejas vārtu zona, Sporta un atpūtas zona, Pils ar dārzu, Parka Lielās lauces zona, Bērnu aktivitāšu zona (Mīlestības kalniņa teritorija), Estrādes zona, Ādama un Ievas salas teritorija (jeb mīlestības zona) un Dabas izziņas vieta. Lai tiktu izveidoti attīstības piedāvājumi visām parka zonām, tad izpētes un attīstības teritorijas tika sadalītas un piedāvātas studentiem tā, lai katrai no zonām būtu divi attīstības priekšlikumi. Kopumā tika prezentēti 16 studentu parka teritorijas attīstības priekšlikumi.

Prezentācijās studenti skaidroja savu priekšlikumu izvēli un pamatojumu, bija izstrādājuši izvēlētās zonas kopējo vizuālo skatījumu, kā arī dažādu būtisku detaļu un ideju sīkāku vizualizāciju, tai skaitā 3D video projekcijas. Prezentācijās tika izmantotas idejas, kas smeltas gan no vēsturiskā pamatojuma (piemēram, nosaucot dižkokus grāfu Borhu vārdos, veidojot konkrētas vietas ar nosaukumiem “Borhu bērnība” vai “Grāfa oāze” u.c.), gan parka teritorijā izvietojot kraukļa simbolus (piemēram, strūklakas ar kraukli, putnu dzirdinātavas ar sēdošu kraukli, kraukļa skulptūra uz postamenta u.c.), gan idejas, kas virzītas uz sajūtu un emociju veidošanu (piemēram, Dabas izziņas zonā izvietojot vēja zvanus, dabas mūzikas instrumentus, ziedu labirintus, pastaigu takas, mākslinieciski apgaismojot objektus diennakts tumšajā laikā, vienu no salām veidot kā meditatīvu telpu – meditāciju, jogas, klusuma vietu utt.), gan arī idejas, kas balstītas uz Preiļu himnas vārdiem (piemēram, takas vai vietas nodēvējot pēc himnas vārdu rindām). Preiļu muižas kompleksa ēku teritoriju labiekārtošanā akcents tika likts uz ziedu, ziedu labirintu, ziedošo krūmu un koku, garšaugu dobju, strūklaku un terašu izveidi, bet brīvās teritorijas labiekārtošanā tika likts akcents uz dabiskuma  saglabāšanu, izveidojot nelielus skatu laukumus, piknika vietas, rotondas, paviljonus, arkveida skatu vietas un vasaras sezonā pļavām piesaistot pat aitas, zirgus utt.

Prezentācijās tika atvēlēta vieta arī praktiskām parka izmantošanas vajadzībām, piemēram, mitrāju teritoriju apgūšanai, izziņas stendu, laivu piestātņu, labierīcību, soliņu un terašu ierīkošanai, apgaismojuma dažādošanai, ēku praktiskai izmantošanai, celiņu seguma materiāla izvēlei utt.  

Preiļu parka teritorija ir liela, un studentu ideju lidojums un dažādība ir iespaidīga. Kā prezentāciju beigās norādīja Preiļu pašvaldības pārstāvji, studentu skatījums uz parku dažkārt bija tik negaidīts un atšķirīgs, kas dod iedvesmu šo teritoriju un tās izmantošanu ieraudzīt arī no cita skatu punkta. Interesanti, ka šos attīstības piedāvājumus izstrādāja studenti, kuru dzimtā puse nav Latgale – tikai viena studente ir no Rēzeknes.

Parka attīstības priekšlikumu vizuālās prezentācijas ikviens pilsētas iedzīvotājs un apmeklētājs varēs apskatīt Preiļu pilsētas svētku ietvaros (17.-19. augusts) un nobalsot par sev tīkamāko variantu un kādu no konkrētām piedāvātajām idejām. Saskaņā ar iedzīvotāju vairākuma vēlmēm un skatījumu, tiks papildināta arī kopējā parka attīstības koncepcija, kas pašreiz tiek izstrādāta.

Preiļu novada domes Attīstības daļas Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas izstrādes vadītāja
Dr. oec. Sanda Čingule-Vinogradova

Studentu priekšlikumu prezentācijas:

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.