Viduslatgales pārnovadu fonds atskatās uz paveikto 5 gados

24.05.2018.

Jau piecus gadus darbojas nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”. Atskatoties uz paveikto un pārrunājot nākotnes plānus, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pateicās fonda darbiniekiem par nesavtīgo brīvprātīgo darbu sabiedrības labā un par veiksmīgo sadarbību ar pašvaldību.

Viduslatgales pārnovadu fonds dibināts 2013. gada 16. maijā, piedaloties 25 privātpersonām. 2013. gada novembrī fondam piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Fonda darbības teritorija ir  Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadi. Fonda darbu vada viens valdes loceklis, tā darbu uzrauga un lēmumus pieņem fonda uzraudzības padome 10 cilvēku sastāvā. Šobrīd Viduslatgales pārnovadu fonda darbu vada Janīna Beča, iepriekš, kopš tā dibināšanas līdz 2016. gada aprīlim, vadības grožus rokās turēja Valija Vaivode.

Fonda darbības mērķu sasniegšanai tiek piesaistīti ziedojumi, jo galvenie virzieni fonda darbā saistīti ar iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, darbu ar jauniešiem, vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, iedzīvotāju veselības uzlabošanu. Darbības laikā ir sniegts atbalsts dažādām sociālajām grupām, maznodrošinātām ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī krīzes situācijās nonākušajiem iedzīvotājiem. Notikušas daudzas labdarības akcijas, organizēti labdarības pasākumi, īstenoti divi projekti, pasniegtas stipendijas bērniem un jauniešiem mākslā, mūzikā, sportā, studējošo stipendijas Preiļu novada jauniešiem.

Fonda sadarbības partneri ir fonda darbības teritorijā esošās vietējās kopienas un pašvaldības, uzņēmēji, iedzīvotāji, Borisa un Ināras Teterevu fonds, Latvijas Kopienu Fondu kustība, Kultūras ministrija, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Valsts Nodarbības Aģentūra.

Fonda dibinātāji: Antra Vilcāne, Aija Smirnova, Pēteris Romanovskis, Gunta Ozoliņa, Ināra Meikulāne, Inese Šuksta, Mārīte Mežiniece, Ingūna Barkeviča, Elita Jermolajeva, Raimonds Rubins, Lilita Seile, Nora Šņepste, Inta Reča, Ineta Liepniece, Aldis Adamovičs, Jānis Kupris, Andris Vaivods, Artis Utināns, Marija Švābe, Janīna Pranevska, Ramiss Aļijevs, Maruta Plivda, Valija Ruisa, Silvija Dreijere un Valija Vaivode.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.