Notiek pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošanas un laukuma renovācijas būvdarbi

24.05.2018.

Preiļu pilsētā pilnā sparā noris Eiropas Reģionālās attīstības fonda SAM 4.2.2. projekta “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” aktivitātē “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” paredzētie būvdarbi. Paralēli notiek arī renovācijas darbi laukumam Raiņa bulvārī 19.

Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis pastāstīja, ka pašvaldības ēkā  energoefektivitātes uzlabošanas projekta ietvaros būs veikta ēkas siltināšana, logu un iekšējo komunikāciju nomaiņa, kā arī telpu kosmētiskais remonts.

Būvdarbu līgums noslēgts uz 13 mēnešiem, tomēr būvnieki sola, ka darbus paveiks daudz ātrāk, un pašvaldības administrācijas darbinieki un domes apmeklētāji varēs ātrāk atgriezties ierastā ritmā.

Savukārt laukuma renovācijas darbus saskaņā ar noslēgto līgumu jāpabeidz līdz šī gada 31. oktobrim. Ja viss noritēs raiti, tiek plānots, ka uz valsts svētkiem varēs izbaudīt renovētā laukuma krāšņumu.

Uz būvdarbu laiku visa domes administrācija un speciālisti izvietoti vairākās iestādēs. Lielākā daļa darbinieku šobrīd atrodas ēkā Raiņa bulvārī 24, kur uz kabinetu durvīm redzamas norādes. Būvvalde un domes transporta daļa atrodas Preiļu viesnīcas ēkā, ieeja –  no sētas puses. Izglītības pārvaldes speciālistu kabineti izvietoti Mūzikas un mākslas skolas ēkā. Saziņa ar domes vai Izglītības pārvaldes darbiniekiem notiek tāpat, kā iepriekš, e-pastu adreses un tālruņu numuri ir iepriekšējie, arī darba laiks nav mainījies.

Domes ēkā Raiņa bulvārī 19, tāpat kā pirms būvdarbu sākuma, darbu turpina Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāle un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Preiļu klientu apkalpošanas punkts. Ieeja – no sētas puses. Aicinām būt uzmanīgiem, dodoties uz šīm iestādēm, jo apkārt notiek būvdarbi.

 Šobrīd starp pilsētas iedzīvotājiem virmo arī dažādi minējumi, kur palikušas marmora un betona plāksnes, kas bija izvietotas uz kāpnēm un laukumā Raiņa bulvārī 19. Juris Želvis informē, ka visas noņemtās derīgās plāksnes glabājas SIA “Preiļu saimnieks”. Marmora plāksnes tika demontētas ar tādu domu, ka tās varētu izmantot topošās pils interjerā, savukārt betona plāksnes varētu tikt izmantotas pašvaldības iestāžu vajadzībām un pludmalē pamatnes izveidošanai.

Cienījamie novada iedzīvotāji un pilsētas viesi, jebkura veida būvdarbi – gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā – parasti rada kādas neērtības. Šobrīd ikdienā pierastais darba ritms ir traucēts gan domes apmeklētājiem, gan speciālistiem. Tāpēc aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un, ja nepieciešams, noskaidrot radušos jautājumus. Šajā nolūkā lūdzam griezties Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, tālrunis 65322766, vai pie domes priekšsēdētājas vietnieka Jura Želvja.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.