Erasmus+ programmas projekta ,,Ar saulaino pusi uz augšu” noslēdzošā tikšanās Norvēģijā

05.05.2018.

No 5. – 11. maijam Pelēču pamatskolas projekta darba grupa viesojās Norvēģijā pie projekta partneriem Rozendāles pamatskolā, kura atrodas nepilnu divu stundu braucienā ar prāmi no Bergenas. Skolā mācās 80 skolēni, strādā 11 skolotāji un 4 skolotāju palīgi. Skola atrodas ļoti skaistā vietā – kalnu ielejā blakus fjordam.

Pirmajā dienā katra no dalībskolām prezentēja savu valsti. Prezentācijā vajadzēja stāstīt un sagatavot jautājumus klausītājiem par Latviju, kā arī izveidot nelielu izstādi, kurā mēs prezentējām Preiļu sieru, Latvijas maizi, kofektes, latviešu tautas tērpus un grāmatas par Latvijas dabu. Mūs patīkami pārsteidz tas, ka tieši mūsu ekspozīcija bija ievietota novada dienasavīzē ,,Grenda”. Pēcpusdienā norvēģu skolēni jauktās komandās kopā ar mums-ciemiņiem veica dažādas veiklības stafetes un asprātības uzdevumus. Draudzīgā gaisotnē bērni apmainījās ar pašu rokām gatavotiem suvenīriem.

Tikšanās bija ļoti interesanta, pārdomāta, mēs tikām uzņemti ļoti viesmīlīgi un guvām neatkārtojamu pieredzi. Mums tika dota iespēja apmeklēt un arī pašiem darboties mācibu stundās: piedalījāmies matemātikas stundā, kura notika angļu valodā, mūzikas stundā un bija ļoti daudz un dažādas sporta aktivitātēs. Visās aktivitātēs mācījāmies un pielietojām angļu valodas zināšanas. Iemācījāmies daudz jaunu spēļu brīvā laika pavadīšanai, jo sapratām, ka norvēģu bērni daudz spēlējas. Jaunās spēles esam nolēmuši iemācīt saviem skolas biedriem

Viena diena bija veltīta vikingu spēlēm, devāmies 3 km garā pārgājienā kalnos, kur kopā ar skolēniem devās arī vecāki.

Neaizmirstamas ir arī volejbola un putbola sacensības (putbols-golfa un futbola apvienojums).

Mūs iepriecināja Norvēģijas skaistā daba, cilvēku viesmīlība, jo dzīvojām ģimenēs. Ar pateicību atceramies viesmīlīgo saimnieku, kura ģimenē mēs dzīvojām. Rīta un vakara sarunās mēs daudz uzzinājām par Norvēģiju, ikdienas dzīvi, tradīcijām. Mācījāmies būt aktīvi, pozitīvi un patstāvīgi.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.