Arvien vairāk iedzīvotāji izmanto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem

21.05.2018.

Vasaras mēneši ir ne tikai atvaļinājumu laiks, bet arī īstais brīdis, kad beidzot pievērsties katram savas veselības uzlabošanai un profilaksei.

Jau vairākus gadus Preiļu novada Labklājības pārvalde koordinē sociālās rehabilitācijas pakalpojuma par valsts budžeta līdzekļiem piešķiršanu – personas novērtēšanu un dokumentu noformēšanu veic Labklājības pārvaldes direktora vietnieks sociālajos jautājumos Irēna Stašulāne.

Ja sākotnēji pakalpojumu pārsvarā pieprasīja Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas un  politiski represētās personas, tad pēdējos gados arvien aktīvāk iesaistās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā un pēc darbspējas vecuma, kuras strādā. Ja 2015./2016.gadā personu ar funkcionāliem traucējumiem, kas pieprasīja pakalpojumu bija 26-29 gada laikā, tad 2017.gadā to skaits pieauga līdz 47 personām. Labklājības pārvaldē visbiežāk pēc pakalpojuma vēršas darbspējīgie 40-60 gadu vecumā, kuriem konstatētas skeleta, muskuļu un saistaudu slimības ar kustību un balsta orgānu funkciju traucējumiem. Tāpat sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieejams arī nodarbinātām personām ar prognozējamo invaliditāti darbspējas un pēc darbspējas vecuma.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai sākotnēji jāvēršas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, lai saņemtu atzinumu, kurš tālāk kopā ar rakstisku iesniegumu jāiesniedz Labklājības pārvaldē. Pēc dokumentu saņemšanas, darbinieks novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi – kādas darbības cilvēks pats spēj veikt saistībā ar ēšanu, pārvietošanos, apģērbšanos, rūpēm par izskatu u.tml. Pēc novērtēšanas tiek noteikta sociālās rehabilitācijas laikā risināmā sociālās funkcionēšanas problēma un sastādīts novērtējuma protokols. Ja tiek konstatēta personas atbilstība pakalpojuma saņemšanai, desmit darba dienu laikā Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, kuru tālāk nosūta gan Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, gan klientam. Mēneša laikā tiek saņemta atbilde par uzņemšanu rindā. Kā informē I.Stašulāne, paiet vismaz divi gadi, līdz pienāk rinda rehabilitācijas saņemšanai, par ko mēnesi iepriekš klients tiek informēts. Tāpēc aicinām iedzīvotājus, kuri līdz šim vilcinājušies vai kautrējušies vērsties pēc palīdzības darbspēju atjaunošanai, nekavēties un vērsties pie ģimenes ārsta, lai uzsāktu dokumentu kārtošanu rehabilitācijas saņemšanai. Laika gaitā izveidojusies laba sadarbība ar ģimenes ārstiem, kuri ir informēti par iesniedzamajiem dokumentiem.

Atsauksmes no cilvēkiem, kuri rehabilitāciju jau saņēmuši, ir ļoti pozitīvas – pakalpojumā iekļautas gan dažādu speciālistu konsultācijas, fizioterapijas nodarbības, ārstnieciskā baseina izmantošana, fizikālās terapijas procedūras, masāža u.c. pasākumi atkarībā no funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes. Uzturēšanās rehabilitācijas iestādē Jūrmalā, Dubultu prospektā, un trīsreizēja ēdināšana visa rehabilitācijas kursa garumā – 21 dienu, ja rehabilitāciju saņem pirmreizēji,  ir iekļauta pakalpojumā. Turklāt rehabilitācijas saņemšanas laikā Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsniedz darbnespējas lapu.

Visa informācija par iesniedzamajiem dokumentiem un nosacījumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem pieejama, sazinoties ar Labklājības pārvaldes direktora vietnieku sociālajos jautājumos Irēnu Stašulāni.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 21.05.2018.