15. jūnijā Preiļu KN Preiļu 1. pamatskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums

15.06.2018.

15. jūnijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu 1. pamatskolas izlaiduma svinīgs sarīkojums

Pēdējās izmaiņas: 15.06.2018.