Labiekārtota teritorija pie dzīvojamās mājas Cēsu ielā 9, Preiļos

03.05.2018.

Veiksmīgas sadarbības starp Preiļu novada domi un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem rezultātā, nupat kā noslēgušies gājēju ietves atjaunošanas darbi iepretim dzīvojamajai mājai Cēsu ielā 9, Preiļos.

Preiļu novada domes vecākais kontrolieris Andrejs Jermolajevs pastāstīja, ka aizvadītajā gadā pašvaldībā tika pieņemti saistošie noteikumi ”Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, kas pašvaldībai ļauj šādos objektos sadarboties ar mājas īpašniekiem, atrisinot patiesi sarežģītas problēmas, kas saistītas ar iekšpagalmu uzlabošanu. Noslēdzoties darbiem, ir radīta droša un sakārtota vide iedzīvotājiem, kā arī uzlabots pilsētas kopējais tehniskais un vizuālais skats.

Ietves atjaunošanas darbus veica SIA “Averita”, tās valdes loceklis Ivars Vaivods informēja, ka objektā tika veikta veco betona plātņu demontāža, liekās grunts norakšana un aizvešana uz atbērtni,  betona bordakmeņu izbūve uz betona pamatnes, dolomīta šķembu izbūve, smilts kārtas izbūve zem betona bruģakments, betona bruģakmeņa izbūve un balstu demontāža.

Teritorijas labiekārtošanas darbu summa sastādīja 4498,78 eiro, apmaksa tika veikta ar SIA “Preiļu saimnieks” no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas uzkrājuma, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu, un Preiļu novada domes līdzfinansējumu.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai), būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam. Saistošie noteikumi paredz, ka būvdarbi tiek veikti ar pašvaldības finansējumu 50% – 80% apmērā atkarībā no veicamajiem darbiem.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, pašvaldībā – Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – jāiesniedz iesniegums kopā ar saistošajos noteikumos paredzētajiem dokumentiem. 

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.