Noslēdzies vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss MANA LATVIJA RAIŅA DZEJĀ

26.04.2018.

Raiņa muzejs „Jasmuiža” šogad rīkoja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu MANA LATVIA RAIŅA DZEJĀ. Konkursa uzdevums bija izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim uzzīmējot, uzgleznojot vai izveidojot savu Latviju, kuru konkursa dalībnieks pamana un vēlas atveidot, lasot Raiņa dzeju.

Konkursā varēja piedalīties bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem.

Šogad tika iesūtīts rekordliels darbu skaits. Tie bija dažādās tehnikās zīmēti un veidoti 437 darbi. Konkursā piedalījās bērni no Rīgas 31. vidusskolas, Stalbes vidusskolas, Mērdzenes pamatskolas, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, Jēkabpils 3. vidusskolas, Grobiņas sākumskolas, Druvienas sākumskolas, Jēkabpils pamatskolas, Vangažu vidusskolas, Ķekavas Mākslas skolas, Variešu sākumskolas, Limbažu sākumskolas, Ilūkstes 1. vidusskolas, PIKC DDMV „Saules skola” Daugavpils Bērnu mākslas skolas, Tukuma 2. vidusskolas, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja, Suntažu vidusskolas Suntažu mākslas studijas, Upeslejas internātpamatskolas – rehabilitācijas centra, Dobeles 1. vidusskolas, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas, Alojas Ausekļa vidusskolas, Alojas Mūzikas un mākslas skolas, Vidrižu pamatskolas, Mālpils novada vidusskolas, Maltas vidusskolas, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Ventspils 2. vidusskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra, Olaines 2. vidusskolas, Zaķumuižas pamatskolas, Kalupes pamatskolas, Lībagu sākumskolas, Svētes pamatskolas, Gulbenes Mākslas skolas, Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas, Jelgavas PII Gaismiņa, Jelgavas 2. internātpamatskolas, Salgales Mūzikas un mākslas skolas, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas, Rīgas Juglas vidusskolas, Līvānu 1. vidusskolas, Sūnu pamatskolas, Viesītes Mūzikas un mākslas skolas, Saldus vidusskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Preiļu 1. pamatskolas, Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas, K.Valdemāra sākumskolas, Tukuma 3. pamatskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas, Eglaines pamatskolas, Šķibes pamatskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Jelgavas Mākslas skolas, Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Kārsavas vidusskolas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Saulkrastu vidusskolas.

Darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija māksliniece Vija Stupāne, Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece Solvita Brūvere un vizuālās mākslas skolotāji Marianna Abricka un Kazimirs Anspaks.

Žūrija piešķīra pirmās trīs vietas divās vecuma grupās, kā arī 25 Atzinības rakstus un 1 specbalvu.

Konkursa godalgotie darbi tiks eksponēti izstādē „Mana Latvija Raiņa dzejā”, kura no 2. maija līdz 31. oktobrim būs skatāma Raiņa muzejā Jasmuiža.

Godalgotie autori:

1. vietu vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Madarai Kļaviņai par darbu „Pavasara un dzenis” (9 gadi, Baltinavas Mūzikas un mākslas skola).

2. vietu vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Katrīnai Veigulei par darbu „Gailītis ar savu gaspažu” (7 gadi, Preiļu Bērnu un jauniešu centrs) un Karlīnai Skutelei par darbu „Lielais slinkums” (7 gadi, Preiļu Bērnu un jauniešu centrs).

3. vietu vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Lainei Mežalei par darbu „Kaķenīte” (8 gadi, Baltinavas Mūzikas un mākslas skola) un Kristiānai Pētersonei par darbu „Manu jaunu dienu zeme” (11 gadi, Berģu mūzikas un mākslas pamatskola).

1. vietu vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem par vizuāli plastiskās mākslas darbu žūrija piešķīra Artūram Bainikovam par darbu „Solkas ezera brīnumputns” (9 gadi, Rīgas Juglas vidusskola).

2. vietu vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem par vizuāli plastiskās mākslas darbu žūrija piešķīra Rīgas Juglas vidusskolas autoru kolektīvam: Elijai Asniņai, Esterei Skrupskai, Sofijai Matīsai, Nikolai Alisei Brantei, Luīzei Bērziņai (8 – 9 gadi) par darbu „Konference Jašas upes ielokā”.

1. vietu vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Santai Vojevodskai par darbu „Visi vēji” (15 gadi, Preiļu Mūzikas un mākslas skola).

2. vietu vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Monai Zvejniecei par darbu „Labā ziema” (15 gadi, Mērsraga Mūzikas un mākslas skola).

3. vietu vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem par vizuālās mākslas darbu žūrija piešķīra Alisei Ceimerei par darbu „Putniņš uz zara” (14 gadi, Suntažu vidusskola, Suntažu mākslas studija).

3. vietu vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem par vizuāli plastiskās mākslas darbu žūrija piešķīra Martai Jenauai par darbu „Skriešanās” (12 gadi, Preiļu Mūzikas un mākslas skola).

Konkursa žūrija piešķīra 25 Atzinības rakstus: Jekaterinai Polginai par darbu „Uz priekšu!” (13 gadi, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” Daugavpils Bērnu mākslas skola), Uļjanai Ligo par darbu „Jaunais zaķis un vecais ezis” (14 gadi, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola), Amandai Ievai Tutānei par darbu „Zelta sietiņš” (15 gadi, Šķibes pamatskola), Egijai Roznerei par darbu „Kaps meža malā (14 gadi, Svētes pamatskola), Laurai Čerpakovskai par darbu „Zilais putniņš” (14 gadi, Preiļu 1. pamatskola), Amandai Bazajevai par darbu „Dzimumdiena” (13 gadi, Viesītes Mūzikas un mākslas skola), Beātei Katei Ločmelei par darbu „Lauztās priedes” (15 gadi, Sūnu pamatskola), Vangažu vidusskolas autoru kolektīvam: Aleksai Briedei, Martai Bernānei, Ilzei Aleksejevai, Robertam Jānim Točam par darbu „Ripulis” (9 gadi), Annai Liepiņai par darbu „Lauztās priedes” (10 gadi, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” Daugavpils Bērnu mākslas skola), Ieviņai Spruktei par darbu „Mākonīts un mākonīte” (12 gadi, Preiļu Mūzikas un mākslas skola), Edvardam Pētersonam par darbu „Pavasara ganības” (8 gadi, Alojas Mūzikas un mākslas skola), Markam Tučam par darbu „Sienāzītis” (10 gadi, Maltas vidusskola), Valērijai Točilkinai par darbu „Bērnu dziesma” (7 gadi, Preiļu Bērnu un jauniešu centrs), Evelīnai Cirponei par darbu „Lapsasmāte” (9 gadi, Jēkabpils pamatskola), Kristeram Šņepstam par darbu „Pavasara un dzenis” (10 gadi, Preiļu 1. pamatskola), Jānim Zepam par darbu „Zirņa bērni” (9 gadi, Līvānu 1. vidusskola), Ancei Paulai Onužānei par darbu „Lolīte” (11 gadi, Preiļu 1. pamatskola), Patrīcijai Žeimei par darbu „Rīta rasā un miglā pie Pelēču ezera” (8 gadi, Rīgas Juglas vidusskola) un Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm: Džesikai Sirotinai par darbu „Zivtiņa un meitiņa” (12 gadi), Laurai Čerpakovskai par darbu „Mušu ķēniņš” (14 gadi), Ancei Paulai Onužānei par darbu „Kara kungs” (11 gadi), Alisei Litauniecei par darbu „Saule, tauriņi un puķes” (10 gadi), Emīlijai Znotiņai par darbu „Mušu ķēniņš” (10 gadi), Katrīnei Vasiļevskai par darbu „Lakstīgala” (11 gadi) un Alitai Pavasarei par darbu „Putniņš uz zara” (10 gadi).

Raiņa muzeja „Jasmuiža” specbalva tika piešķirta Jēkabpils 3. vidusskolas 4.a klases kolektīvam par darbu „Meitenīte rudenī”.

Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā!

Apsveicam visus konkursa laureātus!

Paldies konkursa balvu sponsoriem: Memoriālo muzeju apvienībai, Apgādam Zvaigzne ABC, Dailes teātrim, keramiķiem Raivo Andersonam, Viktoram Ušpelim un Edvīnam Vincevičam!

Aicinām visus konkursa dalībniekus ar skolotājiem, vecākiem vai vecvecākiem, draugiem uz konkursa noslēguma apbalvošanas pasākumu un izstādes „Mana Latvija Raiņa dzejā” atklāšanu 11. maijā plkst. 12.00 Raiņa muzejā „Jasmuiža”!

Solvita Brūvere,
Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece


Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.