Deputāti piešķir līdzekļus projekta īstenošanai izglītības jomā

24.04.2018.

Domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Izglītības iniciatīvu centrs” Preiļos uzsāktā projekta “Sociāli – emocionālā izglītība un attīstība: izpratnes un prasmju uzlabošana agrās bērnības izglītībā” realizācijai. Projekta mērķis ir uzlabot mazu bērnu psihosociālo labklājību un veselīgu attīstību, īpaši domājot par bērniem, kas aug grūtos apstākļos.

Projekta laikā tiks veikta piecus gadus vecu bērnu psihosociālās labklājības izpēte piecās Eiropas valstīs, un, balstoties uz izpētes rezultātiem, tiks izstrādāta un izmēģināta novatoriska pirmsskolas pedagogu tālākizglītības programma, lai veidotu speciālistu spējas atbalstīt un stiprināt bērnu sociāli – emocionālo labsajūtu.

Iniciatīvas rezultātā tiks apkopoti un analizēti dati par piecus gadus veco bērnu psihosociālo labklājību un tie būs pieejami pašvaldības politikas veidotājiem un praktiķiem, lai veicinātu izpratni par bērnu sociāli – emocionālo attīstības nozīmi un pārdomātu lēmumu pieņemšanu šajā jautājumā. Savukārt pirmsskolas izglītības praktiķi būs guvuši prasmes un zināšanas, kas viņiem palīdzēs veicināt un uzturēt mazu bērnu psihosociālo attīstību, vienlaicīgi uzlabojot sava pedagoģiskā darba kvalitāti.

Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 350 eiro, kas iedalīts no novada domes budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2018.