Pasniegs Preiļu novada domes apbalvojumus

24.04.2018.

24. aprīļa Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma piešķirt pašvaldības apbalvojumus vairākiem Preiļu novada iedzīvotājiem.

Ar Goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” tiks apbalvots pedagogs un vadošais darbinieks Oļegs Hļebņikovs,  pedagoģe un sabiedriskā darbiniece Valentīna Liniņa, Preiļu novada uzņēmējs un fotomākslinieks Igors Pličs, SIA “Firma JATA” valdes loceklis Viļgeļms Veleckis un Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas ilggadējais direktors, pedagogs un kultūras darbinieks Alberts Vucāns.

Preiļu novada domes Atzinības rakstus saņems Viktorija Šmukste, SIA “Preiļu slimnīca” galvenā ārste – par mērķtiecību un personīgo ieguldījumu SIA “Preiļu slimnīca” attīstībā, Artis Utināns, Preiļu NVO centra valdes priekšsēdētājs – par nesavtīgu un mērķtiecīgu darbu sabiedrības labā, Aija Zīmele, zīmola “Bērnības zeme” radītāja – par mērķtiecību, idejām bagātu darbu uzņēmējdarbības jomā, Oksana Dementjeva, Preiļu 2. vidusskolas bibliotekāre – par godprātīgu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbību, Anita Loginova, Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja – par ieguldījumu dzimtsarakstu sistēmas attīstībā, tradīciju izkopšanā un ģimenes institūta stiprināšanā, Inga Reine, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja – par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, Everita Raščevska, Pelēču pagasta bibliotēkas vadītāja – par ieguldījumu Pelēču bibliotēkas attīstībā un iedzīvotāju informacionālajā apkalpošanā, Anatolijs Mūrnieks, z/s “Korsikova” – par ieguldījumu graudkopības nozares attīstībā, Jānis Domulis, z/s “Punduri” – par ieguldījumu lopkopības nozares attīstībā, Jānis Skutels, Preiļu novada pašvaldības Tehniskās daļas vadītājs – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada infrastruktūras labiekārtošanā, Silvija Kurtiņa, Preiļu novada Kultūras centra vadītāja vietniece – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūras jomā Preiļu novadā, Raisa Lapuha, Preiļu novada domes grāmatvede – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā, Vasilijs Leščovs, Preiļu novada domes Transporta daļas darbinieks – par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā, Juris Erts, Preiļu novada IT centra vadītājs – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu IT jomā Preiļu novadā, Janīna Eiduka, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekle – par ilggadēju un aktīvu sabiedrisko darbu Pensionāru biedrībā.

Pašvaldības apbalvojumi piešķirti saskaņā ar Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija noteikumiem „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” un tiks pasniegti Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākumā Preiļos 3. maijā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2018.