Latgales foruma “UZŅĒMĒJU UN PAŠVALDĪBU SADARBĪBA REĢIONA VIEDAI ATTĪSTĪBAI” prezentācijas

20.04.2018.

17. aprīļa Latgales foruma “UZŅĒMĒJU UN PAŠVALDĪBU SADARBĪBA REĢIONA VIEDAI ATTĪSTĪBAI” Preiļos prezentācijas:

Valsts un pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai (PDF)

Latgales reģiona ceļš uz viedo attīstību, balstoties uz inovatīvu uzņēmējdarbību (PDF)

Inovācijas uzņēmējdarbībā un tehnoloģiju pārnese (PDF)

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES DAUGAVPILS FILIĀLE (PDF)

Preiļu novada pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem un projekti attīstībai (PDF)

Uzņēmēju un zinātnieku sadarbības metodes teorija un prakse (PDF)

Foruma DARBA KĀRTĪBA

13.30 – 14.00 Reģistrācija
14.00   Foruma atklāšana. Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja; Iveta Maļina-Tabūne, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja; Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents.
14.10   “Latgales reģiona ceļš uz viedo attīstību, balstoties uz inovatīvu uzņēmējdarbību”,Baiba Rivža, LZA akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore
14.30   “Valsts un pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai”, Andra Feldmane, LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
14.50   “Inovācijas uzņēmējdarbībā un tehnoloģiju pārnese”, Ivans Griņevičs, Rīgas Tehniskās universitātes docents, Daugavpils filiāles direktors
15.10   “Uzņēmēju un zinātnieku sadarbības metodes: teorija un prakse”, Sandra Muižniece-Brasava, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra vadītāja
15.30   “Preiļu novada sadarbība ar uzņēmējiem un projekti uzņēmējdarbības atbalstam”, Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja, Elita Jermolajeva, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
15.45   Paneļdiskusija “Kā palīdzēt uzņēmējiem un padarīt stiprāku Preiļu novadu, Latgales reģionu” Moderators: Juris Vucāns, uzņēmējs.
Piedalās: Gunārs Svilāns, SIA „Salang P” valdes loceklis,
Aija Zīmele, zīmola „Bērnības zeme” radītāja, konkursa “Laukiem būt!” 1.vietas ieguvēja 2018.gadā,
Egils Stikāns, SIA „Preiļu celtnieks” komercdirektors,
Sandis Šķēps, SIA „Preime” valdes priekšsēdētājs,
Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona LUC vadītājs,
Ineta Liepniece, Preiļu novada domes uzņēmējdarbības konsultante.
17.00   Foruma noslēgums

Informācija par pasākumu pieejama Latvijas Zinātņu akadēmijas mājaslapā:
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4370&Itemid=55 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.