LLKC Daugavpils konsultāciju birojā tiks rīkotas mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai

19.04.2018.

LLKC Daugavpils konsultāciju birojā tiks rīkotas mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai (2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecība). 

Apmācību struktūra: Noklausoties lekcijas un nokārtojot rakstisku testu, tiek saņemta apliecība.

Mācību norises vieta: Apmācības notiks Sēlijas ielā 25, Daugavpilī, 3. st. zālē

Mācību norises laiks: 4 dienas: 20.04.2018 plkst. 9.30

                                                     23.04.2018 plkst. 9.30

                                                     24.04.2018 plkst. 9.30

                                                     26.04.2018 plkst. 9.30

Galvenās apmācību tēmas:  

– Augu aizsardzības jēdziens 

– Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu

– Kultūraugu slimības, kaitēkļi, nezāles un to klasifikācija

– Integrētā augu aizsardzība, profilakse

– Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana

– Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem

– Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

Pieteikšanās obligāta: Viktorija Grancovska, tālr. 29465829. e-pasts: viktorija.grancovska@llkc.lv 

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3×4 cm)

Kursa maksa: 90.0 EUR t.sk. PVN

Pēdējās izmaiņas: 19.04.2018.