Sēru vēsts

17.04.2018.

Tavs mūžs
Ir dzimtā pusē sēti graudi,
Tie cauri gadiem
Jaunus asnus dzīs.
Caur paveikto
Kas nebeigs dzīvot ļaudīs
Plauks piemiņa
Un sirdīs nezudīs.
              (K. Apškrūma)

Pavasara saules staru apmirdzētā baltā klusumā aizgājis bijušais Preiļu pilsētas Tautas deputātu padomes priekšsēdētājs Mihails Agurjanovs (17.07.1943. – 13.04.2018.)

Mihails Agurjanovs dzimis 1943. gada 17. jūlijā Preiļu rajonā, mācījies Preiļu 2. vidusskolā. Savu darba mūžu ir nesavtīgi atdevis Preiļu rajona un pilsētas cilvēkiem, strādājot vadošos amatos. Bijis Preiļu rajona kinodirekcijas direktors, Preiļu Namu pārvaldes direktors, Preiļu pilsētas Tautas padomes priekšsēdētājs un Preiļu linu rūpnīcas direktors. Vairākus sasaukumus bijis Preiļu pilsētas domes deputāts. Par apzinīgi veikto darbu saņēmis vairākus pašvaldības apbalvojumus.

Preiļu pilsētas Tautas deputātu padomes priekšsēdētāja amatā strādājis no 1984. gada augusta līdz 1990. gada janvārim, veltot savu aizrautību, spēku un enerģiju Preiļu augšupejai. Pilsētas vadītājs iedzīvotājiem saglabājies atmiņās kā cilvēks, kas darbojās ar lielu atbildības sajūtu, vienmēr spējis uzklausīt ikvienu, iedziļinājies iedzīvotāju problēmās un centās palīdzēt tās atrisināt.

M.Agurjanova īpašā un sirsnīgā spēja vienlīdzīgi komunicēt ar ikvienu bija cilvēcības un diplomātijas paraugs. Vadītājs ar jaunām idejām, ņemot vērā pašvaldības iespējas, centās ienest jaunas vēsmas pilsētas dzīvē, infrastruktūras labiekārtošanā un iedzīvotāju labklājības celšanā. 

Ir cilvēki, kuru soļi neaiziet, neapklust un neizgaist, jo zemes mūžs bijis pilns cilvēkmīlestības un nesavtīga darba savai pilsētai un tās nākotnei. Paldies par ilgajiem, piepildītajiem darba gadiem un neizmērojamo sirdsgudrību un cilvēcību! Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!

Preiļu novada dome izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, piederīgajiem un draugiem, no Mihaila Agurjanova uz mūžu atvadoties.

Pēdējās izmaiņas: 17.04.2018.