Iegādāti jauni tautas tērpi biedrības “Raduga” jauniešu deju kolektīviem

17.04.2018.

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis Preiļu novada slāvu kultūras biedrības “Raduga” (Dienesta klienta Nr.03600399) projekta iesniegumu Nr.17-03-AL21-A019.2205-000004 “Tautas tērpu iegāde slāvu kultūras biedrības Raduga jauniešu deju kolektīviem “Asorti-1 un “Asorti-2″”” (vietējā rīcības grupā “Preiļu rajona partnerība” reģistrēts ar Nr.2017/AL21/3/A019.22.05/8), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģiju” ietvaros.

Projekta realizācijas rezultātā biedrība ir iegādājusies pēc pasūtījuma SIA „Kristāla kurpīte” (Rēzeknē, atbildīgais speciālists Andris Kačkāns) sieviešu kurpes – 10 pārus un apavus pusaudžiem – 16 pārus.

SIA „ANVI AM” (Rīga, direktore Anna Melbārde) sašuva pēc piedāvātajām skicēm deju kolektīvu „Asorti-1” un „Asorti-2” meitenēm skatuves kleitas un kokošnikus labā kvalitātē.

Skatuves tērpu prezentācija notika 15. aprīlī Preiļu kultūras namā Lieldienu koncertā „Lai prieks mājo katrā sirdī”. Deju kolektīvi „Asorti-1” un „Asorti-2” bija sagatavojuši un uzstājās ar jaunu deju programmu, abu kolektīvu vadītāja – Rimma Gavrilova.

Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu no Lauku atbalsta dienesta biedrība „Raduga” saņēma 2017. gada 23. novembrī. Projekta īstenošanas gadījumā bija iespēja saņemt publisko finansējumu 6694.71 eiro apmērā, attiecināmo izmaksu summa sastādīja 7438.57 eiro. Preiļu novada dome piešķīra līdzfinansējumu biedrībai 10% apmērā, kas sastāda 743.87 eiro no projekta kopsummas.

Paldies visiem, kuri atbalstīja šo projektu, sniedza finansiālo palīdzību un palīdzēja to veiksmīgi realizēt.

Valentīna Maksimova,
Preiļu novada slāvu kultūras biedrības „Raduga” priekšsēdētāja


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.