Labklājības pārvalde aicina Preiļu novada bērnus un jauniešus piedalīties iestādes Logo konkursā

02.05.2018.

Sociālajam darbam vēsturiski saknes meklējamas jau 19. gadsimtā, bet par sociālo darbu kā profesiju Latvijā runā vien kopš 1992. gada, kad veidojās pirmie sociālās palīdzības dienesti, kuros darbu uzsāka sociālie darbinieki. Preiļos lielu ieguldījumu sociālās palīdzības organizēšanā ieguldīja Anna Erta, līdz 2003. gadā  tika izveidots sociālais dienests, stājoties spēkā LR likumam “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, kas definēja ar sociālo jomu saistītos jēdzienus. Sociālā dienesta ilggadēja vadītāja bija Diāna Vucāne, kuras vadībā tika uzsākts milzīgs darbs, lai sabiedrībā kliedētu mītu, ka sociālie darbinieki nodarbojas tikai ar humānās palīdzības izsniegšanu un pabalstu piešķiršanu. Tā kā sociālais darbs balstās uz vairāk kā desmit dažādu zinātņu nozaru apvienotām zināšanām, ikdienā sociālajos dienestos strādājošajiem darbiniekiem nākas risināt visdažādākos jautājumus, tai skaitā juridiskus, medicīniskus, psiholoģijas, pedagoģijas, sadzīves.

Jau piecpadsmit gadus sociālā dienesta – šobrīd Labklājības pārvaldes, mājvieta ir bijušā bērnu dārza ēka Aglonas iela 1a, kurā, tāpat kā pirmsākumos, telpas ir arī novada bāriņtiesai un dažādām nevalstiskajām organizācijām, ar kurām notiek sadarbība dažādu ar iedzīvotāju labklājības veicināšanu jautājumu risināšanā.

Gadu gaitā uzsākta un pilnveidota  ļoti daudzu pakalpojumu sniegšana – 11 gadus sekmīgi darbojās sociālā virtuve, kur trūcīgajiem un pensionāriem ar zemiem ienākumiem bija iespēja saņemt siltas pusdienas; kopš dienesta pirmsākumiem tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums un higiēnas pakalpojumi  (dušas izmantošana un veļas mazgāšana); 2005. gadā izveidots dienas centrs; 2010. gadā izveidots pansionāts; 2011. gadā izveidots krīzes centrs. Kopš 2016. gada visi pakalpojumu sniedzēji apvienoti zem vienotas institūcijas – Preiļu novada Labklājības pārvaldes, kuru vada tās direktors Lauris Pastars, kurš darbu  2003. gadā, tolaik vēl sociālajā dienestā, uzsāka kā sociālais darbinieks.

Preiļu novada sociālā sistēma ir veidotā tā, lai iespēju robežās palīdzētu ikvienai sociālā riska grupai. Visiem sociālā darba speciālistiem ir atbilstoša augstākā izglītība, darbiniekiem tiek nodrošināta regulāra profesionālās kompetences pilnveide. Visi pakalpojumi ir reģistrēti Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Lai arī ir jomas, kuras nepieciešams pilnveidot, augstāk stāvošās institūcijas ieguldīto darbu ir novērtējušas kā kvalitatīvu. Labklājības pārvaldi apmeklē kolēģi no citām Latvijas pašvaldībām, lai savā darbā pārņemtu mūsu labās prakses piemērus.

Atzīmējot savu piecpadsmitgadi, Labklājības pārvalde aicina Preiļu novada bērnus un jauniešus piedalīties iestādes Logo konkursā, zīmējumos attēlojot savu redzējumu par pārvaldes būtību, sniedzot palīdzību ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem. Ar konkursa palīdzību vēlamies aktualizēt un popularizēt sociālo darbu kā nozīmīgu ieguldījumu  sabiedriskā taisnīguma attīstībā. Aicinām klātienē apmeklēt Labklājības pārvaldi un tās struktūrvienības, lai gūtu priekšstatu par to darbību (apmeklējumu lūgums iepriekš saskaņot, sazinoties ar konkursa nolikumā norādīto kontaktpersonu).

Konkursa nolikums (DOC)

Labākos darbu autorus plānots sumināt valsts simtgades pasākumā.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.