Sākas uzņemšana Preiļu Mūzikas un mākslas skolā 2018./ 2019. mācību gadam

16.04.2018.

Aicinām jaunos audzēkņus uz iestājeksāmeniem:

  • 28. maijā plkst. 17.00
  • 4. jūnijā plkst. 17.00

Mūzikas nodaļā šādās programmās:

Klavierspēle, Vijoles spēle, Kora klase – apmācību ilgums 8 (9) gadi

Akordeona spēle, Pūšaminstrumentu spēle – apmācību ilgums 6 (7) gadi

Mākslas nodaļā programmā:

Vizuāli plastiskā māksla –apmācību ilgums 7 gadi.

Tā ir lieliska iespēja Jūsu bērnam lietderīgi pavadīt laiku, iemācīties organizēt savu darba dienu un kļūt patstāvīgākam, kā arī attīstīt savu muzikalitāti un radošās spējas!

Informējam, ka šajos datumos notiks uzņemšana visās specialitātēs konkursa kārtā, bet augustā tiks izsludināta papildus uzņemšana tikai tajās programmās, kurās būs brīvas vietas.

Griezties pēc informācijas:

  • Preiļu Mūzikas un mākslas skolā lietvede Lilita Livdāne 65322542;
  • Mūzikas nodaļā direktora vietn. Laima Sondore mob. tel. 29172296;
  • Mākslas nodaļā direktora vietn. Marianna Abricka 65320336.

Joprojām gaidām visus talantīgos, mācīties gribošos audzēkņus un vecākus katru trešdien, plkst. 16.45 (25.04., 2.05., 9.05., 16.05.), lai iepazītos ar skolas darba procesu, dažādu instrumentu skanējumu, skolotājiem.

Direktora vietniece Laima Sondore


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.