Preiļu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestris piedalījās akordeonistu orķestru salidojumā

08.06.2018.

8. jūnijā Preiļu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestris piedalījās I Latvijas akordeonistu orķestru salidojumā Daugavpilī!Gūta lieliska pieredze un prieks par kopīgi paveikto! Paldies orķestrantiem par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu! 

Lai visiem gara un piedzīvojumiem bagāta vasara!

Akordeonistu orķestra vadītājs un diriģents
Artūrs Savickis


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.