Rēzeknes novada tūrisma uzņēmēju sapulce/seminārs 16.04.2018.

16.04.2018.

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā, pirmā stāvā, lielā zāle. Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, plkst. 10:00

10:00 Ievads.  Rēzeknes novada TIC – Ligita Harčevska

10:30 PVD Ziemeļlatgales pārvalde – inspektore Inese Laizāne. 

1.Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība Tūrisma uzņēmumos(viesu, brīvdienu, lauku mājas).

Virszemes un pazemes ūdens izmantošana, kas neapstrādātā veidā vai pēc speciālas sagatavošanas paredzēts patēriņam cilvēku uzturā, uztura pagatavošanai, izmantošanai mājsaimniecībā, vai tūrisma uzņēmumos(augstāk minētajos).

2. Darbības, kādas veicamas Tūrisma uzņēmumiem (viesu, brīvdienu, lauku mājās), lai uzsāktu viesu ēdināšanu.

11:00 Andris Klepers, Dr.geogr.,Vidzemes Augstskola un HESPI institūts, docents, pētnieks

1.Tirgzinība, konkurētspēja.

2. Vienota tūrisma galamērķa veidošana.

3.  Sadarbība kopēja tūrisma produkta veidošanā.

12:30Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestaLatgales reģiona brigādes
Rēzeknes daļas pārstāvis

1. Vispārīgie ugunsdrošības noteikumi Tūrisma uzņēmumos

2. Ugunsdzēsības aparātu izmantošana, to derīguma termiņu kontroles kārtība uzņēmumos

3. Dūmu detektoru izvietošana, to pārbaude

13.00 Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijasdocētāji

Rēzeknes novada tūrisma mītņu apsekošanas rezultāti

!!! Obligāta iepriekšēja pieteikšanās: Ligita Harčevska, ligita.harcevska@rezeknesnovads.lv, Tālr.:+371 26337449, +371 28686863

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.