Uzsākta ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija N.Rancāna ielas mikrorajonā

10.04.2018.

Šī gada 10. aprīlī tika uzsākti ūdensvada tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas būvdarbi Nikodema Rancāna daudzstāvu māju rajonā, Preiļos. Līgumus par darbu veikšanu šī gada februārī SIA “Preiļu saimnieks” noslēdza ar SIA “Preiļu santehniķis”.

SIA “Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks Kristaps Určs norāda, ka darbu veikšanas laikā apgrūtināta būs autotransporta novietošana N. Rancāna ielas mikrorajona iekšpagalmos. Jāņem vērā, ka materiālus vedīs arī smagās automašīnas, kurām lielo gabarītu dēļ ir grūti manevrēt pa mazajām iekšpagalmu ielām, tāpēc iedzīvotāji aicināti izturēties ar sapratni un šajā laikā nenovietot automašīnas aktīvajā būvdarbu zonā.

Darbu gaitā paredzēts rekonstruēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus. Tiks nomainītas maģistrālā ūdensvada caurules, ūdensvada akas un ūdensvada pievadi, kā arī maģistrāles kanalizācijas caurules, kanalizācijas akas un kanalizācijas pievadi daudzstāvu mājās N. Rancāna ielā Nr.1, 2, 3, 4, 5, 8 un Liepu ielā Nr. 4, 6, 8, 10, 12.

Gan esošie ūdensvada, gan kanalizācijas tīkli šajā rajonā ir aptuveni 50 gadus veci un diezgan sliktā stāvoklī. Veicot tīklu rekonstrukciju, uzlabosies iedzīvotājiem piegādājamā ūdens kvalitāte, kā arī tiks novērstas iespējamas ūdensvada avārijas situācijas, kanalizācijas noplūde vai cauruļu aizdambēšanās. 

Būvdarbu izpildes termiņš ir 9 mēneši. Lai taupītu laiku un resursus, gan kanalizācijas, gan ūdensvada tīklu rekonstrukcijas darbi tiek veikti vienlaicīgi.

Pēc darbu beigšanas būvuzņēmējam teritorija jāsakārto sākotnējā stāvoklī – paredzēta asfalta seguma atjaunošana izfrēzētajās vietās, kā arī zālāja atjaunošana zaļajā zonā.

Ilona Vilcāne,
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.