„LATVIJAS SKOLAS SOMA” – lielākā valsts simtgades iniciatīva

10.04.2018.

Vārdkopa Latvijas valsts simtgade šogad skanēs daudz biežāk, nekā līdz šim. Un neskaitāmas reizes tiks stāstīts un analizēts, kā tiek iedzīvināts viens no lielākajiem simtgades projektiem „Latvijas skolas soma”, kas visās Latvijas skolās darbosies no nākamā mācību gada, precīzāk – no 2018.gada 6.septembra. Tā ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem.

„Uz iniciatīvu „Latvijas skolas soma”, mazliet pārfrāzējot, var attiecināt jau daudzus gadus labi zināmo teicienu – labāk vienreiz ieraudzī tnekā 100 reižu tikai dzirdēt. Mēs visi zinām, ka Latvijā ir labi iekārtoti muzeji, kvalitatīvi iestudētas teātra izrādes, kā arī notiek dažādi pasākumi. „Latvijas skolas soma” dod iespēju katram skolēnam vismaz reizi gadā nokļūt līdz kādam no mums visiem svarīgajiem objektiem, ieraudzīt to savām acīm un novērtēt redzēto. Manuprāt, īpaši laba šī iespēja ir lauku reģionu skolēniem, kuriem nereti ir problemātiski nokļūt līdz dažādām mūsu kultūrai nozīmīgām vietām,” uzsver Ministru prezidents un iniciatīvas „Latvijas skolas soma” patrons Māris Kučinskis.

„Latvijas valsts simtgade ir devusi impulse daudzu paliekošu vērtību radīšanai un lielāko dāvanu – iniciatīvu „Latvijas skolas soma” – saņems un varēs izbaudīt ikviens 1.–12. Klases skolēns neatkarīgi no dzīvesvietas vai vecāku rocības. Mūsdienu bērni un jaunieši ir daudz plašāk domājoši, viņi ne tikai skatās un ierauga, bet arī sajūt un dedzīgi interpret redzēto. Mūsu – vecāku, skolotāju un visas sabiedrības – uzdevums ir palīdzēt viņiem augt un veidot vispusīgu izpratni par vērtībām. Tāpēc arī „Latvijas skolas soma” palīdzēs visiem bērniem klātienē pieredzēt un izjust Latviju. Turklāt iniciatīva bagātinās arī ārpusklases izglītības telpu, paverot iespēju radīt arvien jaunas, interesantas programmas bērnu un jauniešu auditorijai kultūras, vēstures, biznesa un citās nozarēs,” akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir norišu kopums, lai ar valsts rīcībā esošajiem līdzekļiem un metodēm veicinātu pilsoniskumu, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti kā vērtību. Iniciatīva ir praktisks instruments, kas tiešā veidā veicinās izglītības kvalitāti, metode, kas attīsta kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, un mehānisms, kas sekmē sociālās nevienlīdzības mazināšanu, nodrošinot noteiktu pakalpojumu pieejamību visiem skolēniem, neatkarīgi no viņu sociālā vai ekonomiskā stāvokļa.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju jēgpilni  pieredzēt (klātbūtnē, sarunā, izjūtās, darbībā)  Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ieviešanas principi ir līdztiesīgums pieejamībā, visu skolēnu iesaiste, tradicionālā un laikmetīgā līdzsvars, saikne ar tiešo mācību procesu, nacionālā izglītības standarta mērķu īstenošana, izglītības un kultūras nozaru saskaņota rīcība, vietējā atbildība un piederības apziņas veicināšana.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” saturiskās jomas:

  • Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības
  • Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes
  • Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā
  • Latvijas daba un kultūrainava

caur profesionālās mākslas un kultūras piedzīvošanu skatuves mākslā, mūzikā, arhitektūrā, dizainā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, kino, tautsaimniecības, vēsturiskā mantojuma un kultūrainavas izzināšanu. Jāatzīmē, ka katrs notikums tiks izdzīvots trīs fazēs – sagatavošanās (saruna par notikuma saturu, formu), pats notikums un refleksija (foto, zīmējums, saruna, video atskaite utml., kas atspoguļo skolēnu emocijas, pārdomas, novēlējumus).

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” īstenošanai finanšu līdzekļi tiks piešķirti pašvaldībām atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam no 1. Līdz 12.klasei, t.sk., profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Pašvaldību atbildība ir sadarbībā ar skoluadministrācijām izstrādāt maksimāli efektīvalīdzekļu izlietojuma plānu, vajadzības gadījumā koordinējot vairāku skolu sadarbību.„Latvijas skolas soma” piešķirtais finansējums tiks izmantots kultūras un mākslas norišu, novadpētniecības un dabas objektu apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot ieejas biļešu, dalības maksu, transporta pakalpojum uutt. izmaksas, kā arī izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, darbnīcu utt. norišu izmaksām.

Lai projects sasniegtu tam izvirzītos mērķus, un atbilstu tā būtībai, tagad norit intensīvs sagatavošanās darbs:

  • Normatīvā regulējuma un ieviešanas mehānisma izstrāde un apstiprināšana, metodikas pilnveide,
  • Jaunu piedāvājumu radīšana un informācijas izplatīšanas sistēmas izveide,
  • “Skolas somas” komandas izveide novadā (viens pārstāvis no katras izglītības iestādes),
  • izglītības iestādes izstrādā “Latvijas skolas somas” pasākumu plānu (savu sapņu plānu) 2018./2019.mācību gada 1.pusgadam.

Valsts simtgade ir mūsu paaudzes iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, stāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju. Valsts simtgade ir tramplīna atspēriena līstīte, lai atspertos un dotos tālāk.

Plašāka informācija par iniciatīvu „Latvijas skolas soma”- www.lv100.lv.Uzzini un iesaisties!

Aija Caune
Iniciatīvas «Latvijas skolas soma» koordinatore Preiļu novadā
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore
29221574,  aija.caune@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 10.04.2018.