Pieejama informācija par mājas apsaimniekošanas maksas uzkrājumu

09.04.2018.

SIA “Preiļu saimnieks” klientiem ir iespēja iepazīties ar savas mājas apsaimniekošanas maksas uzkrājumu. “Dzīvojamas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats” par 2017. gadu pieejams SIA “Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā N. Rancāna ielā 3a, Preiļos.

 

Pēdējās izmaiņas: 09.04.2018.