Atskaite par darbu ar jaunatni 2017. gadā Preiļu novadā

04.04.2018.

*  Jaunatnes politiku un darbu ar jauniešiem Preiļu novadā veic Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI”

Centra «ČETRI» mērķis – atbalstīt un veicināt Preiļu novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.  

Centra vadītāja – Santa Ancāne-Novikova – 1 slodze
Jaunatnes lietu speciāliste – Linda Knāviņa (kopš 06.11.2017.) – 0,5 slodze
Kopš 2015.gada 11.septembra Preiļos, Kārsavas ielā 4 darbojas Preiļu novada Jauniešu centrs «ČETRI» (darbojas 2 gadi)
Tiešā mērķauditorija – jaunieši vecumā 13 – 25 gadi
Centrs atvērts – katru darba dienu no 13:00 – 19:00  (+pasākumu laikā, arī brīvdienās)
Līdz 2017.gada 9.oktobrim telpās Kārsavas ielā 4 atradās arī biedrība PAKAC un notika sadarbība jaunatnes jomā.

*  2017.gadā notikuši vairāk kā 63 pasākumi. Nozīmīgākie no tiem: 

 • Novusa turnīrs
 • Neformāls treniņš jauniešiem «Esi līderis!»
 • Radošās darbnīcas
 • Diskusijas «Kafija ar politiķiem»
 • Vasaras sezonas atklāšana Preiļu pludmalē
 • Strītbola turnīrs
 • Jauniešu diena 2017
 • Semināri un lekcijas (Erasmus+, karjeras seminārs, Vēlies vēlēt!, IZM seminārs u.c.)
 • Kino vakari
 • Projekta «Dubnas PieRaksti» pasākumi
 • Ģitāras nodarbības (maksas) – notiek 2x nedēļā
 • Deju nodarbības sievietēm (maksas) – notiek 1x nedēļā
 • BodyArt nodarbības (maksas) – notiek 1x nedēļā

*  Jauniešu statistika 2017.gadā

Jauniešu skaits 13 – 25 gadi Preiļu novadā:

2013.gads – 1792 (16 %)
2014 .gads – 1790 (16 %)
2015.gads – 1505 (14,2 %)
2016.gads – 1324 (12,5 %)
2017.gads – 1287 (12,7 %)

Pasākumu un aktivitāšu skaits jauniešiem Preiļu novadā.:

2013.gads – 25
2014 .gads – 40
2015.gads – 38
2016.gads – 64
2017.gads – 63

Apmeklējumu skaits telpās Kārsavas ielā 4(strādā kopš 2016.g.septembra):

2016.gads – 3309 apmeklējumi
Jauniešu centrs “ČETRI” un PAKAC

 

2017.gads – 4785 apmeklējumi
Jauniešu centrs “ČETRI”
PAKAC – līdz oktobrim

Vasaras nodarbinātība – iesaistīti 4 jaunieši.
Brīvprātīgais darbs – iesaistīti 30 jaunieši,
2 jaunieši apbalvoti par Brīvprātīgo darbu Latgales reģiona līmenī

*  Sadarbība ar novada iestādēm un organizācijām 2017.g., īstenojot darbu ar jaunatni:

 • Preiļu novada Kultūras centrs  – sadarbība organizējot atpūtas un izklaides pasākumus jauniešiem.
 • Preiļu novada Tūrisma Informācijas Centrs – sadarbība organizējot aktīvās atpūtas pasākumus brīvā dabā bērniem, jauniešiem un ģimenēm; organizējot velobraucienus, pārgājienus, orientēšanos u.c.
 • Preiļu novada galvenā Bibliotēka un Dienvidlatgales EDIC – sadarbība izzinošu, informatīvu, literāru pasākumu organizēšanā.
 • Preiļu novada Bērnu un jauniešu Sporta skola – sadarbība sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanā, īpaši vasaras sezonā Preiļu pludmalē.
 • ViduslatgalesPārnovadu Fonds – sadarbība organizējot brīvprātīgo darbu, jauniešu iniciatīvas, labdarības akcijas, pasākumus.

*  Darbinieku apmeklētie semināri, apmācības un kvalifikācijas celšana:

 • 22.02.2017. seminārs par IZM Jaunatnes politikas valsts programmu 2017.gadam
 • 16.08.2017. seminārs TRIZ metodes
 • Sept.,okt.2017. – interaktīva mācību programma “Laukiem būt”
 • 20.09.2017. seminārs “Rokam dziļāk brīvprātīgajā darbā”, Rēzeknē
 • 21.09.2017. seminārspar starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu Award
 • 03.10.2017. IZM seminārs par darbu ar jaunatni vietējā līmenī
 •  06.10.2017. dalība Latgales Brīvprātīgo Forumā, Rēzeknē
 • 29.11.2017. Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālo struktūrvienību konsultatīvās padomes kopējā sanāksme, Rēzeknē
 • 15.12.2017. projekta „PROTI un DARI!“ pieredzesapmaiņaspasākums, Viļāni

*  Pārmaiņas jaunatnes jomā, kuras notikušas 2017.gada laikā Preiļu novadā:

  • Nomainījies jauns/cits Jaunatnes lietu speciālists.
  • Beigusies cieša sadarbība ar biedrību PAKAC jaunatnes jomā.
  • Papildināts Jauniešu centra “ČETRI” inventārs un mēbeles.
  • Iegādāta skaņu un gaismas aparatūra Jauniešu centrā “ČETRI”.
  • Izveidojusies ciešāka sadarbība ar citām novada institūcijām jaunatnes darba jautājumos.
  • Pieaudzis Jauniešu centra “ČETRI” apmeklējumu skaits.

*  Būtiskākie risināmie jautājumi jaunatnes politikas jomā Preiļu novadā2018.gadā: 

–          Jauniešu motivācijas paaugstināšana.
–          Jauniešu atgriešanās dzimtajā novadā.
–          Jauniešu izklaides iespēju , “nakts dzīves” ieviešana un dažādošana.

*  Preiļu novada prioritātes darbam ar jaunatni 2018. gadā: 

–          Jauniešu līdzdalības veicināšana.
–          Lietderīga brīvā laika dažādošana.
–          Brīvprātīgā darba attīstīšana.

2018.g.februārī

Sagatavoja:
S.Ancāne-Novikova
29327010

Pēdējās izmaiņas: 04.04.2018.