Apstiprināts Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts “Materiāli tehniskās bāzes iegāde Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolai”

03.04.2018.

 

Apstiprināts Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF)projekts “Materiāli tehniskās bāzes iegāde Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolai”, tā īstenošanai VKKF padome piešķīrusi 600 eiro. Finansējums piešķirts 1 datorkomplekta iegādei. Preiļu novada domes līdzfinansējums sastāda 29 eiro.

Projekta mērķis irnodrošināt obligātā mācību priekšmeta „Datorgrafika” 2018./2019. mācību gadā ieviešanu Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļā.

Projekta īstenošanas laiks – 2018.gada 1.augusts.

Informāciju sagatavoja
Līga Upeniece
Attīstības daļas projektu vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.