Preiļos diskutēja par ERAF Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētiem projektiem

29.03.2018.

Aktualitātes un būtiskie nosacījumi VARAM pārziņā esošospecifisko atbalsta mērķu īstenošanā (SAM 3.3.1., SAM 5.6.2., SAM 4.2.2.)*

*SAM 3.3.1. – specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”

SAM 5.6.2. – specifiskais atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

SAM 4.2.2. – specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”

Norises vieta: Raiņa bulvāris 28, Preiļi (Preiļu Kultūras centrs)
Norises laiks: 2018.gada 28.marts

Darba kārtība:

VARAM aktualitātes reģionālās attīstības jautājumos (VARAM, Jevgēnija Butņicka, Aksels Ruperts) 

SAM 3.3.1, SAM 5.6.2., SAM 4.2.2. ieviešanas progress; aktualitātes (VARAM, Evija Bistere)

Galvenās kļūdas, labās prakses piemēri SAM 3.3.1, SAM 5.6.2., SAM 4.2.2. (CFLA, Agnese Rūsiņa, Liene Amantova-Salmane)

Būtiskie nosacījumi SAM 3.3.1, SAM 5.6.2., SAM 4.2.2. (VARAM, Ritvars Timermanis, Liene Dorbe)

Zaļā iepirkuma/zaļā publiskā iepirkuma prasību piemērošana ES fondu projektos (VARAM, Uģis Zanders)

Pašvaldību projektu piemēri un diskusija par tiem, pieredzes apmaiņa (pašvaldību pārstāvji) VARAM un CFLA pārstāvji klātienē sniegs viedokli un ierosinājumus projekta uzlabošanai. 

Prezentācijas:

Centrālā finanšu līgumu aģentūra, Projektu atlases nodaļas vecākā eksperte Agnese Rūsiņa (PDF)

Centrālā finanšu līgumu aģentūra, Latgales reģiona nodaļas vadītāja Liene Amantova-Salmane (PDF)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās politikas aktualitātes (PDF)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Investīciju politikas departamenta direktora vietniece  Evija Bistere (PDF)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs Ritvars Timermanis (PDF)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vecākais eksperts Koordinācijas departamentā Uģis Zanders (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.