Preiļu novada pašvaldība nosaka atbalstu pensionāriem un personām ar invaliditāti pacienta iemaksas segšanai slimnīcās

22.03.2018.

Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”.

Saistošie noteikumi papildināti ar punktu, kas nosaka atbalstu ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai – pacienta iemaksas izdevumu kompensēšanai par ārstēšanos Latvijas Republikā reģistrētas ārstniecības iestādes (slimnīcas) dienas stacionārā vai diennakts stacionārā, izņemot ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības.

Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai paredzēta līdz divām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā nestrādājošam pensionāram vai nestrādājošai personām ar invaliditāti, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Preiļu novada administratīvajā teritorijā. Ja pacienta iemaksas tiek segtas no valsts budžeta vai apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem, tad atbalsts netiek sniegts.

Pirms atbalsta saņemšanas personai jāiesniedz iesniegums Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā, pievienojot klāt līgumu par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu vai izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un izdevumu apliecinoša dokumenta oriģinālu. Dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no ārstniecības pakalpojuma saņemšanas dienas. Maksimālā atbalsta summa ir līdz 100 eiro kalendārajā gadā vienai personai.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājs Lauris Pastars pastāstīja, ka sociālo darbinieku pieredze rāda to, ka taupības nolūkā daudzi seniori un personas ar invaliditāti ārstu apmeklējumus atliek, līdz ar to pasliktinot savu veselības stāvokli. Pašvaldības atbalsts pacienta iemaksas segšanai būs papildus motivācija savlaicīgai veselības stāvokļa kontrolei un uzlabošanai, jo divās stacionārā pavadītajās dienās iespējams gan uzlabot veselību, gan laicīgi sākt nepieciešamo ārstēšanu.  

Finanšu līdzekļi atbalsta izmaksai paredzēti Preiļu novada pašvaldības 2018. gada budžetā.

Saistošie noteikumi Nr. 2018/7„ Grozījumi Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” stāsies spēkā pēc to akceptēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2018.