Preiļu Galvenajā bibliotēkā aizvadīta “Digitālā nedēļa 2018”

19.03.2018.

No 19. līdz 23. martam Preiļu Galvenajā bibliotēkā norisinājās dažādi “Digitālās nedēļas 2018” pasākumi.

Novadpētniecības speciāliste Marianna Jeļisejeva iepazīstināja ar Preiļu Galvenās bibliotēkas novadpētniecības datu bāzēm, resursiem un digitālajām kolekcijām, bet Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre Ina Rusiņa iepazīstināja ar vienu no apjomīgākajām un kvalitatīvākajām digitālās informācijas krātuvēm latviešu valodā — letonika.lv. Bibliotēkas apmeklētājiem interesesanti bija arī tiešraidē sekot diskusijai “Drošība un pārliecība digitālajā vidē”, kuru pārraidīja no Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra.

AS “SEB banka” Rēzeknes filiāles darbinieces informēja  par internetbankas kodu kartēm un kalkulatoriem, pensiju 2. un 3. līmeni, SMS banku u.c. jautājumiem. Vairāki apmeklētāji uz vietas ielādēja SMART-ID aplikāciju un uzzināja, kā to lietot. Preiļos jau vairākus gadus nav AS “SEB banka” filiāles, tāpēc darbinieces apmeklētājus konsultēja arī individuāli. Noslēgumā apmeklētāji teica paldies Preiļu Galvenajai bibliotēkai par iespēju tikties ar bankas pārstāvēm un pauda vēlmi, ka šādām konsultācijām turpmāk vajadzētu notikt regulāri.

Pelēču pamatskolas 7.klases un Preiļu 1.pamatskolas 4.b klases skolēniem informatīvās tikšanās “Esi gudrs, rūpējies par savu drošību internetā” laikā bija iespēja uzzināt vairāk par drošību internetā, bet Preiļu 1. pamatskolas 7.klašu skolēni piedalījās konkursā “Vēl tuvāk Latvijai”, iepazīstot dažādas ar Latvijas simtgades svinībām saistītas tīmekļa vietnes. Noslēgumā 57 skolēni aizpildīja anketu par saviem interneta lietošanas paradumiem. Atklājās, ka 89 % skolēnu internetu lieto katru dienu vidēji trīs stundas, pārsvarā izmantojot savus viedtālruņus. Lielākā daļa skolēnu internetu lieto, lai skatītos video, sazinātos ar draugiem un radiem un meklētu mācībām noderīgu informāciju. No sociālajiem tīkliem visbiežāk skolēni lieto sociālās vietnes Youtube, Instagram un Facebook. 42 % skolēnu atzīst, ka zina, kā mainīt privātuma nosacījumus sociālajos tīklos, bet to neizmanto, savukārt 49 % norāda, ka nekad nesazinās ar nepazīstamiem cilvēkiem. 51 % skolēnu interneta vidē jūtas pilnīgi droši, taču četri skolēni ir norādījuši, ka ir saskārušies ar nepatīkamu gadījumu.  

 “Digitālās nedēļas 2018” ietvaros Preiļu Galvenās bibliotēkas rīkotos pasākumus apmeklēja 120 interesentu.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.