Izmaiņas nolikumā par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgus rīkošanu

22.03.2018.

22. marta domes sēdē deputāti jaunā redakcijā apstiprināja novada pašvaldības nolikumu par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgus rīkošanu. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Preiļu novada domes 2016. gada 22. septembra nolikums “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgus rīkošanu”.

Izmaiņas nolikumā saistītas ar norēķinu kārtību. Līdz šim kasieris iekasēja pašvaldības nodevu gadatirgus laikā, savukārt ar 2018. gada 26. martu jaunais nolikums paredz – ne vēlāk kā divas kalendārās dienas pirms gadatirgus, tirdziņa dalībniekam Preiļu novada domes kontā ir jāieskata pašvaldības nodeva, pārskaitījuma maksājuma mērķi norādot “dalības maksa gadatirgū” un personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Atgādinām, ka pašvaldības nodeva netiek piemērota dalībniekiem, kam deklarētā dzīves vieta vai juridiskā adrese reģistrēta Preiļu novadā, savukārt dalībniekiem, kam deklarētā dzīves vieta vai juridiskā adrese reģistrēta ārpus Preiļu novada, pašvaldības nodeva par vienu dienu sastāda 7 eiro. Ja tirdziņa dalībniekam ir nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums, tiek iekasēta papildu maksa par elektroenerģijas izmantošanu (līdz 1 kW – 5 eiro, līdz 2 kW – 10, līdz 3 kW – 15 eiro).

Pieteikšanās dalībai gadatirgū būs nemainīga – dalībniekam ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kas 30 dienas pirms gadatirgus norises ir pieejama pašvaldības mājas lapā  www.preili.lv, un jānosūta tā elektroniski uz anketā norādīto elektronisko pastu vai jāiesniedz personīgi Uzņēmējdarbības centrā, Preiļos, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā).

Mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgus ir Preiļu novada domes struktūrvienību – Uzņēmējdarbības centra un Kultūras centra organizēts pasākums mazā biznesa popularizēšanai un attīstībai. Gadatirgus tiek rīkots vismaz piecas reizes gadā, atbilstoši tematam “Rudens” (Miķeļa dienas), “Ziemassvētki”, “Pavasaris” (Jurģu dienas), “Zāļu diena” un “Tirgus iela Preiļu novada svētkos”.

Nolikums (PDF) jaunajā redakcijā.

Pieteikuma anketa (DOC)

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.