JAUNIEŠU CENTRS “ČETRI” aicina pieteikties pretendentus JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA amatam

27.03.2018.

Preiļu novada domes struktūrvienība –
PREIĻU NOVADA
JAUNIEŠU CENTRS “ČETRI”
aicina pieteikties pretendentus
JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA amatam
uz nenoteiktu laiku

Darba pienākumi:

 • veikt darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus aktuālu jautājumu risināšanā;
 • piedalīties projektu un programmu jaunatnes politikas jomā sagatavošanā un īstenošanā;
 • sniegt argumentētus priekšlikumus darba ar jaunatni uzlabošanai novadā;
 • atbalstīt un veicināt novada  jauniešu iniciatīvas un projektus;
 • motivēt jauniešus iesaistīties novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
 • veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā;
 • īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus darbā ar jaunatni;
 • organizēt un koordinēt jauniešu mūzikas, mākslas, sporta un neformālās izglītības pasākumus;
 • sadarboties ar citām jauniešu organizācijām;
 • veidot plakātus un informatīvos materiālus dažādiem jauniešu pasākumiem, apstrādāt foto un video materiālus;
 • veikt informācijas apmaiņu starp jauniešiem un pašvaldību.

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (var būt kvalifikācija pedagoģijā/ psiholoģijā/ karjeras konsultanta kvalifikācija u.c. radniecīgā jomā);
 • spēja organizēt darbu ar jaunatni, saskaņā ar valsts un pašvaldības izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē  izmantot informāciju un komunicēt
 • iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, radošums un pašiniciatīva;
 • prasme racionāli organizēt un vadīt savu darbu;
 • vēlama pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā;
 • vēlams sertifikāts jaunatnes lietu speciālista apmācību pamatprogrammā;
 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumā iekļaujami sekojoši dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • Curriculum Vitae (CV).

Pretendentu izvērtēšana notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā izvērtēs iesniegtos dokumentus, otrajā kārtā – pārrunas ar pretendentiem un pretendenta sagatavota radoša prezentācija: īsa koncepcija par jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu pašvaldībā.

Vēlamais darba uzsākšanas laiks – 2018.gada aprīlis/maijs

Dokumentus līdz 2018.gada 9.aprīlim (ieskaitot) lūdzam iesniegt personīgi Jauniešu centrā “ČETRI”, Kārsavas ielā 4, Preiļos katru darba dienu no 13:00 – 19:00 vai nosūtīt uz e-pastu: santa.ancane@preili.lv

Uzziņas var saņemt pa tālruni 29327010 (Santa Ancāne-Novikova)

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.