Apstiprināti noteikumi par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā

22.03.2018.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas nekustamo īpašumu nosaukumu norādes, ēku numuru norādes, kā arī ielu nosaukumu norādes un objektu virzienu norādes.

Noteikumi tika izstrādāti ar mērķi veidot un uzturēt vienotu Preiļu novada vizuālo tēlu; izveidot un uzturēt nekustamo īpašumu nosaukumu norādes, ēku numuru norādes, ielu nosaukumu norādes un objektu virzienu norādes Preiļu novadā saskaņā ar noteikumos paredzēto noformējumu un nodrošināt nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu Preiļu novadā.

Par nekustamo īpašumu nosaukumu norāžu un ēku numuru norāžu izvietošanu ir atbildīga fiziska vai juridiska persona, kas ir ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, savukārt par ielu nosaukumu norāžu un objektu virzienu norāžu izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīga pašvaldība.

Preiļu novada ēku numerācijas sistēmas sakārtošanai atbilstoši šiem noteikumiem tiek noteikts divu gadu ilgs pārejas periods. Pēc pārejas perioda beigām pilnvarotās amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības par noteikumu neievērošanu.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas “Preiļu Novada vēstīs”.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2018.