Sēru vēsts

24.03.2018.

Marta Veita (11.03.1941. – 24.03.2018.)

Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainajai gaitai, ko beidzi tu iet.
(M. Bendrupe)

Dzimusi 1941. gada 11. martā Cēsīs. Absolvējusi Rīgas Medicīnas institūtu. Preiļu slimnīcā Marta Veita sāka strādāt 1964. gadā, uzreiz pēc medicīnas institūta beigšanas. No 1967. gada līdz 2000. gadam daktere vadīja Preiļu slimnīcas terapijas nodaļu, laika posmā no 2000. gada līdz 2009. gadam strādāja terapijas nodaļā par ārsti internisti, bet no 2009. gada Marta Veita vadīja savu ģimenes ārsta praksi un pieņēma pacientus Preiļos.

2010. gadā saņēmusi Latvijas ārstu biedrības apbalvojumu – II pakāpes Goda Zīmi Tempus hominis /Cilvēka laiks/ par izciliem sasniegumiem medicīnā un mūža ieguldījumu profilaktiskajā medicīnā, pacientu ārstēšanā un jauno kolēģu audzināšanā.

2013. gadā dakterei piešķirts Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukums. Augstais pašvaldības apbalvojums Martai Veitai piešķirts par mūža ieguldījumu medicīnā.

2013. gadā pielikts punkts 49 gadus ilgajām darba gaitām, kas ziedotas visa bijušā Preiļu rajona un tagadējo novadu iedzīvotāju ārstēšanai. Dakteres Veitas vārds nav jākomentē ne Preiļos, ne Latvijas internistu aprindās, par dakteri Veitu dziļā pateicībā un pietātē runā tūkstošiem izārstēto pacientu Preiļu rajonā.

Martu Veitu raksturo ass prāts, erudīcija, smalka inteliģence, spēja izvērtēt pacientu veselības problēmas kopumā – tās ir īpašības, kas lika kolēģiem griezties pie savas skolotājas Martas Veitas sarežģītas diagnostikas krustcelēs. Martu Veitu raksturoja enciklopēdiskas zināšanas medicīnā, literatūrā, politoloģijā un saskarsmes mākslā.

Mēs šodien atvadāmies no mūsu līdzcilvēka, kas nodzīvoja garu un bagātu mūžu, lai, dodoties aizsaules ceļos, atstātu tuvinieku un draugu sirdīs ne tikai zaudējuma sāpi, bet arī gaišas atmiņas un lielu pateicību. Martas Veitas talants un zināšanas medicīnā, perfekcionisms katrā lietā, ko viņa paveica, nesavtīgie padomi katram, kurš tos jautāja, aizrautība it visā, ko viņa darīja, un dzīvesprieks ir lietas, ar ko mēs viņu atcerēsimies.

Preiļi atvadās no krietna cilvēka. Mūžīgā gaisma lai spīd viņai, staigājot mūžības ceļus!

Skumju brīdī Preiļu novada dome izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, piederīgajiem un draugiem, no Martas Veitas uz mūžu atvadoties.

Atvadīšanās no Martas Veitas ceturtdien, 29. martā, plkst. 11.00 Rīgas krematorija Lielajā zālē (blakus Meža kapiem), Varoņu iela 3A.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.