Noteiktām personu grupām pienākas īres maksas atlaide pašvaldības dzīvokļos sākot ar 1. aprīli

26.03.2018.

Aizvadītā gada 28.septembrī ar Preiļu novada domes lēmumu tika noteikts, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, ir 0,09 EUR par kvadrātmetru mēnesī.  Sociālajos dzīvokļos papildus maksa par dzīvojamās telpas lietošanu netiek aprēķināta, tā ir vienāda ar apsaimniekošanas maksu. Īres maksa piemērojama ar 2018.gada 1.aprīli. Tomēr pašvaldība noteikusi arī noteiktas personu grupas, kam pienākas īres maksas peļņas daļas atlaide 50% apmērā. Atlaide pienāks sekojošām Preiļu novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušām iedzīvotāju grupām:

trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)
vientuļi nestrādājoši pensionāri
nestrādājošas personas ar invaliditāti
daudzbērnu ģimenes

Vēršam uzmanību, ka, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā minēto, par daudzbērnu ģimeni uzskatāma ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Ikvienu, kurš atbilst kādai no iepriekš minētajām iedzīvotāju grupām, aicinām griezties Preiļu novada Labklājības pārvaldē (Aglonas iela 1a, Preiļi, 1.kabinets), lai sniegtu par sevi ziņas minētās atlaides piemērošanai. Lūgums ņemt līdzi ar SIA “Preiļu saimnieks” noslēgto īres līgumu.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 26.03.2018.